Rajavartiolaitokselle rahoitus kopterihankintaan

Rraja_kopteritajavartiolaitos saa rahoituksen neljän kaksimoottorisen AB/B 412 helikopterien uusimiseen. Hallituksen vuoden 2012 budjettikatsauksessa osoitetaan 22 milj. euroa hankintoihin. Lisäksi Rajavartiolaitos uusii partioveneitään joihin on varattu 4 miljoonaa euroa. Molempiin hankkeisiin on haettu tai haetaan myös Euroopan unionin ulkorajarahaston rahoitusta.

Vuoden 2011 talousarviossa myönnetty helikoptereiden uusimiseen tarkoitettu tilausvaltuus uusitaan.

Helikoptereita käytetään rajaturvallisuustehtäviin, meripelastustehtäviin ja muiden viranomaisten vaativiin virka-aputehtäviin. Vanhentuneet helikopterit korvataan enintään neljällä kaksimoottorisella helikopterilla. Hankinnan kokonaiskustannusarvio on 62 000 000 euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden 2012 jälkeen yhteensä 40 000 000 euroa. Hankkeeseen tullaan hakemaan EU:n ulkorajarahaston 2012 ja 2013 vuosiohjelmista yhteensä 12 000 000 euroa.

Hallituksen budjettikatsaus 2012