Rajavartiolaitoksen MVX-valvontakonehanke etenee tarjouspyyntö- ja neuvotteluvaiheeseen

MVXlogo_rajaRajavartiolaitoksen MVX-hanke etenee tarjouspyyntö- ja neuvotteluvaiheeseen. Hankkeen tarkoituksena on korvata nykyiset Dornier 228 -valvontalentokoneet uusilla nykyistä toimintaympäristöä ja tehtäviä vastaavilla monitoimivalvontakoneilla. Uusien koneiden suunnittelussa huomioidaan myös kasvava tarve itärajan valvonnan ja sen yhteydessä tehtävän Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseen. 

MVX_Dornierit_laajaMVX-hankkeen tiedonkeruuvaihe on nyt päättynyt ja seuraavaksi hanke etenee tarjouspyyntö- sekä neuvotteluvaiheeseen. Rajavartiolaitos on päättänyt ottaa jatkoon eli tarjouspyyntövaiheseen yhdeksän toimittajaa kaikkiaan 22 tietopyyntöön vastanneesta toimittajista.

Huolellisen harkinnan, laajan tiedonkeruun ja analysoinnin jälkeen jatkoon valittiin Dassault Aviation, Elbit Systems LTD, ELTA Systems, Field Aerospace, General Dynamics Mission Systems-Canada, L3Harris Technologies, PAL Aerospace Ltd, Sierra Nevada Corporation ja ST Airborne Systems AB.

Lentokonealustoja on viime vaiheessa ollut kaikkiaan 12 kappaletta, joihin suorituskyvyt rakennetaan. Neuvotteluvaiheen on arvioitu kestävän vuoden 2023 loppupuolelle saakka, jonka jälkeen tiedossa on valittu konetoimittaja. 

Valinnat perustuivat vastaajien kokemukseen ja osoitettuun kykyyn toteuttaa vastaavia monimutkaisia erityiskäyttöön suunniteltujen ilma-alusten modifiointeja. Lisäksi arvioitiin vastaajien tietopyyntövastauksessa esittämää teknistä ratkaisumallia sekä suorituskyvyn että elinkaarikustannusten osalta. 

MVX_Tolppanen"Olemme jopa hieman yllättyneitä siitä, kuinka suurta kiinnostus on ollut. Saamamme palautteen perusteella Rajavartiolaitoksen hankkeelle asetetut tavoitteet ja painotukset ovat selkeät sekä resurssit ja aikataulu realistiset. Markkinoilta valikoitui neuvottelumenettelyyn peräti yhdeksän primetoimittajaehdokasta, joista kaikki ovat sekä halukkaita että kyvykkäitä toimittamaan Rajavartiolaitokselle nykyaikaisen monitoimilentokoneen. Tästä on erittäin hyvä jatkaa eteenpäin, toteaa hankejohtaja prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Rajavartiolaitoksessa on vuodesta 2019 alkaen ollut käynnissä MVX-hanke, jonka tavoitteena on korvata Rajavartiolaitoksen käytössä olevat kaksi Dornier 228 -valvontalentokonetta. Vanhenevan kaluston tekninen kunto heikkenee ja keskeytysajat lisääntyvät.

Raja_Dornier_ilmassa_1Valvontalentokoneiden tärkeimmät tehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä, merihätään joutuneiden pelastamisen tukeminen, merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioissa tukeminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan ympäristöviranomaisia Itämeren tilan seurannassa.

Tavoitteena on hankintasopimuksen tekeminen vuoden 2023 aikana, jolloin uudet suorituskyvyt voisivat olla käytössä vuonna 2026.

Lue myös: