Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia laajennetaan - mahdollistaa puuttumisen RPAS/UAV-toimintaan

Drone_1Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksiin suunnitellaan laajennuksia. Tavoitteena on parantaa Rajan ja sitä kautta myös muiden viranomaisten kriisinsietokykyä ja kykyä hallita laajoja häiriötilanteita. Mukana olisi myös oikeus puuttua UAV/RPAS-laitteen lentoon.

Sisäministeriö lähetti  7. kesäkuuta lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen rajavartiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.  Lausuntokierros päättyy 18. elokuuta 2017.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017 ja muutokset tulisivat voimaan vuonna 2018.

Raja_logo_2Lakimuutosten tarkoitus on täydentää erityisesti rajavartiomiehen toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, Rajavartiolaitoksen toimitiloissa ja sen hallinnassa olevilla alueilla silloin, kun poliisi on estynyt sitä tekemästä.

Rajavartiolaitoksen toimivaltuudet olisivat samat kuin poliisilla vastaavissa tilanteissa. Lisäksi selvitetään muut Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksien muutostarpeet ns. hybridiuhkatilanteiden hallitsemiseksi.

Rajavartiomiehelle säädettäisiin tässä yhteydessä oikeus puuttua miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennätykseen tarvittaessa voimakeinoja ja teknisiä toimenpiteitä käyttäen.

Raja_SuperPuma_ilmassa_1Lisäksi rajavartiomiehen olisi mahdollista paikantaa kauko-ohjauslaite lennättäjän löytämiseksi. Toimivaltuudet ovat välttämättömiä esimerkiksi meripelastushelikopterien toiminnan turvaamiseksi.

Erityisenä pelkona on onnettomuustilanteissa multikoptereiden ja lennokkien mahdollinen pelastustoimintaa haittaava toiminta. Kohtaamisia miehittämättömän ilmailun kanssa on tapahtunut mm. siirto- ja matkalentojen aikana.

Lue myös: