Saab laajentaa tutkimusyhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa – investointi jo 23 miljoonaa euroa

Saab_AaltoFIRuotsalaisen turva- ja puolustusteollisuusvalmistaja Saabin ja Aalto-yliopiston tutkimusyhteistyö on tuottanut hyviä tuloksia ja nyt Saab investoi 3 miljoonaa euroa lisää vahvistaakseen tuotekehitystä Suomessa. Kokonaisinvestointi nousee nyt julkistetun lisäinvestoinnin myötä vuosien 2017-2026 välillä jo 23 miljoonaan euroon. Yhteishankkeet kattavat mm. tutkateknologiaan ja signaalinkäsittelyyn liittyviä tutkimuksia.

”Viime vuosina olemme investoineet paljon toimintojemme laajentamiseen Suomessa perustamalla runsaasti uutta tutkimus-, kehitys- ja tuotantokapasiteettia. Olemme todella tyytyväisiä Aalto-yliopiston kanssa tekemäämme strategisen tutkimusyhteistyön tuloksiin, jotka tukevat sekä Tampereella sijaitsevaa tuotekehityskeskustamme että muita Saabin yksiköitä ympäri maailman. Tämän lisäinvestoinnin ansiosta pystymme nyt varmistamaan vahvan tutkimusosaamisen uusilla aloilla, jotka ovat merkittäviä nykyisten ja tulevien tuotteittemme kannalta”, sanoo Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

Saabin Aalto-yliopistolle tuoma kolmen miljoonan euron lisärahoitus laajentaa yhteistyön uusille aloille kuten autonomisiin järjestelmiin, kognitiivisiin teknologioihin ja koneoppimiseen. Kyseisten teknologioiden arvioidaan olevan pitkällä aikavälillä elintärkeitä kilpailutekijöitä Saabin Suomessa ja muualla maailmassa kehittämille tuotteille ja ratkaisuille. Lisärahoitus laajentaa yhteistyön väitöskirjatutkimuksesta väitöskirjan jälkeisiin tutkimuksiin.

Saab arvioi että lisärahoitus auttaa Aalto-yliopistoa kehittymään yhdeksi maailman johtavista yliopistoista näillä tärkeillä tutkimusaloilla. Yhteistyön pitkäjänteisyys mahdollistaa keskittymisen löytää oikeita ratkaisuja, kun ei ole painetta nopeisiin tuloksiin.

“Saabin huomattava investointi ja pitkän aikavälin sitoutuminen yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa auttaa tutkijoitamme nostamaan tutkimuksensa kansainväliselle huipputasolle. Saabin ansiosta tutkijoillamme on käytössään alan uusin osaaminen ja tieto käytännön sovellusten asettamista haasteista, mikä vauhdittaa tieteellisten läpimurtojen ja uusien innovaatioiden syntymistä”,
sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

 Xband_AESA_kammiossaSaab aloitti tutkimusyhteistyön Aalto-yliopiston kanssa vuonna 2017. Yhteistyön puitteissa on toteutettu kymmenen väitöskirjatason tutkimushanketta antenniteknologian, mikroelektroniikan, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tekoälyn, hydroakustiikan ja kvanttiteknologian aloilta.

 Tutkimustyössä on mukana 10 professoria ja yli 20 tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa. Hankkeet ovat tuottaneet kymmeniä tieteellisiä julkaisuja ja useita patenttihakemuksia. Saabin Aalto-ohjelman ensimmäiset tekniikan tohtorit valmistuvat vuoden 2021 aikana.

Käynissä on 11 tutkimusprojektia, jotka keskittyvät erityisesti sensoriteknologiaan ja tekoälyn kehittämiseen. Mukana on hankkeita, jotka liittyvät AESA-tutkateknologiaan, signaalinkäsittelyyn, navigointiin ilman GPS-signaalia, tutkavastaanottimiin sekä tekoälyyn.

Saab tekee Suomessa pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka ovat HX-hankkeesta riippumattomia. Työ jatkuu myös Tampereen tutkimuskeskuksessa hävittäjähankkeen lopputuloksesta riippumatta ja palvelee jatkossakin Saabin hankkeita ympäri maailmaa. Saabin toimitusjohtaja Micael Johanssonin mukaan Suomen mahdollisesti valitessa Saabin HX-hankkeessa yhteistyö kehittyisi kuitenkin merkittävästi suuremmaksi.

labra tiukka 2Tampereelle vuonna 2018 perustettu Saabin teknologiakeskus työllistää nykyisin yli 50 insinööriä, jotka keskittyvät elektronisen sodankäynnin järjestelmien kehittämiseen Saab 39 E Gripen -hävittäjiin ja muihin järjestelmiin sekä taistelunjohtojärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi Saab on Suomessa myös Teknologian tutkimuskeskus VTT:n strateginen kumppani.

Laaja yhteistyö teollisuuden kanssa on tärkeää myös Aalto-yliopistolle. Saabin lisäksi Aalto-yliopiston strategisia kumppaneita ovat ABB, Neste ja Nokia. Yhteistyö tuo hedelmiä molemmille osapuolille. Konreettisena esimerkkinä Saab-yhteistyöstä on mm. tutkateknologia, jossa Aalto-yliopistolla on ollut vahvaa tutkimusta. Työ Saabin kanssa on kuitenkin nostanut tutkateknologian algoritmien kehittämistä uudelle tasolle. Saab toteaa Aalto-yliopistolla olevan halua ja intoa ratkaista ongelmia, joita Saab ei pysty yksin ratkaisemaan.

Tekoälyhankkeet ovat yksi Aalto-yliopiston keskeisistä osaamisalueista ja yliopisto on FCAI:n perustajajäsen (Finnish Centre for Artificial Intelligence). Lisäksi Aalto-yliopisto on liittynyt WASP-yhteistyöhankkeeseen (Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program), jossa on mukana viisi ruotsalaista yliopistoa sekä 40 ruotsalaista yhtiötä.