Sunweb Group leikkaa käyttämiensä lentoyhtiöiden päästöjä ostamalla Nesteen SAF-polttoainetta

Neste_biofuel_tankkiautoEuroopan johtaviin matkailualan yrityksiin kuuluva Sunweb Group ostaa suomalaiselta Nesteeltä uusiutuvaa Neste MY -lentopolttoainetta (SAF, Sustainable Aviation Fuel) vähentääkseen käyttämiensä kaupallisten lentoyhtiöiden lentojen kasvihuonekaasupäästöjä. Kumppanuus Nesteen kanssa on jatkoa Sunwebin aiemmalle päätökselle lopettaa hiilidioksidipäästökompensaatio.

 Päästökompensaation sijaan Sunweb investoi järjestämiensä matkojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen niin, että sen kumppaneina toimivat lentoyhtiöt käyttävät Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Sunweb ostaa Nesteeltä 306 tonnia eli noin 385 000 litraa uusiutuvaa lentopolttoainetta, joka vastaa 0,5 prosenttia yhtiön vuoden 2022 polttoainetarpeesta. Sunwebillä ei ole omaa lentokalustoa, vaan se käyttää kaupallisten lentoyhtiöiden tarjoamia lentoja sen eri lomakohteisiin. Sunwebin käyttämiä lentoyhtiöitä ovat ainakin Transavia Airlines, Corendon Airlines ja SunExpress.

Sunweb on ensimmäinen ilman omaa lentokalustoa operoiva matkailualan yritys, joka ostaa uusiutuvaa lentopolttoainetta vähentääkseen ilmastovaikutustaan. 

Uusiutuva lentopolttoaine on tällä hetkellä vastuullisin vaihtoehto fossiiliselle lentopolttoaineelle. Neste MY -lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80% fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Ostamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta Sunwebin kaltaiset organisaatiot voivat suoraan vähentää lentomatkustamisen päästöjä ja raportoida uskottavasti vastuullisuussitoumuksiinsa ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets) liittyvät päästövähennykset.

”Vaikka ostamme aluksi pienen määrän uusiutuvaa lentopolttoainetta, tämä on tärkeä askel kohti vastuullisempaa lentämistä. Uusiutuva lentopolttoaine on tehokkain tapa pienentää hiilijalanjälkeämme. Tällä hetkellä alle 0,1 prosenttia kaikesta lentopolttoaineesta maailmanlaajuisesti on uusiutuvaa lentopolttoainetta. Sen käyttöä on lisättävä, jotta lentämisen päästöt pienenisivät. Nyt hankkimamme uusiutuvan lentopolttoaineen määrä vastaa 0,5 prosenttia kaikesta lennoillamme vuonna 2022 käyttämästämme lentopolttoaineesta, millä varmistamme miljoonalle Sunweb Groupin asiakkaalle vähäpäästöisemmät lennot. Näin haluamme osoittaa, että kestävä kehitys on kaikkien vastuulla”, sanoi Sunweb Groupin vastuullisuusjohtaja Chris Oskam.

”Neste on sitoutunut edistämään ilmailualan kestävää kehitystä ja tekemään yhteistyötä samoihin tavoitteisiin pyrkivien innovatiivisten ja tulevaisuuteen suuntautuneiden kumppanien kanssa. Se on menestyksen edellytys. Euroopan suurimpiin matkailualan yrityksiin kuuluva Sunweb Group kantaa vastuunsa ostamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta, jolla se suoraan vähentää asiakkaidensa päästöjä. Kumppanuutemme on ensimmäinen laatuaan, ja toivomme sen innostavan muita tulevaisuuteen suuntautuneita organisaatioita. Maailma tarvitsee tällaisia edelläkävijöitä matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta”, sanoi Nesteen uusiutuvan polttoaineyksikön apulaisjohtaja Jason Reichow.

Uusiutuva Neste MY -lentopolttoaine on niin sanottu drop-in-polttoaine, joka on jo saatavilla ja jota voidaan käyttää nykyisissä moottoreissa ja lentoasemien polttoaineiden jakelujärjestelmissä ilman niihin tehtäviä uusia investointeja. Se valmistetaan vastuullisesti hankituista uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä.

Vuoden 2023 loppuun mennessä Nesteen vuotuinen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti kasvaa 1,5 miljoonaan tonniin (1,875 miljardia litraa), millä tuetaan ilmailu- ja matkailualaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Ilmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä, jonka myötä olisi saavutettavissa merkittävät päästövähennykset. Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa tulisi siis lisätä merkittävästi.