Suomen Ilmailumuseo vapautti Malmin lentoasemaa koskevaa valokuva-aineistoa ei-kaupalliseen käyttöön

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Suomen Ilmailumuseo tallensi Helsinki-Malmin lentoaseman toimintakulttuuria "Malmi ilmailee 2015" -hankkeessa. Sen aikana jälkipolville dokumentoitiin riippumattomasti ja monipuolisesti lentoaseman arkipäivän toiminnot. Osa kerätystä aineistosta on vapautettu ei-kaupalliseen käyttöön.Kesän 2015 aikana tehty tallennustyö kattoi Finavian palvelut sekä viranomais-, koulutus- ja muun yritystoiminnan. Projektissa tarkasteltiin myös ilmailun harrastustoimintaa kerhotasolla.

Dokumentointiprojektista saatu aineisto tallennettiin Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin käytettäväksi näyttely-, tutkimus- ja julkaisukäyttöön sekä ulkoiseen viestintään. Kuvatuilta henkilöiltä kysyttiin käyttöön asianmukaiset luvat. Valokuvat, videot ja kertomukset tukevat yhtenäisen kuvan luomista Malmista lentoasemayhteisönä.

Malmin-lentoasema-ilmasta_4Hankkeen kokemuksia ja loppuraporttia hyödynnetään myöhemmin vastaavien hankkeiden organisoinnissa muilla lentoasemilla. Lentoasemainfrastruktuurin tallentaminen kuuluu Suomen Ilmailumuseon Museovirastolle ilmoittamiin tavoitteisiin valtakunnallisena ilmailun erikoismuseona kaudella 2015-2018.

Museo haluaa tukea Malmin lentoaseman toimintakulttuurin tuomista läpinäkyvämmäksi suuren yleisön suuntaan ja vapauttaa edustavan otoksen projektin yhteydessä syntyneestä kuvamateriaalista vapaaseen, ei-kaupalliseen käyttöön, esim. aihetta käsitteleviin blogeihin. 

Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa kun laajan lentoasemayhteisön toimintaa on esitelty monipuolisesti internetin kuvapalveluissa.

Web-kokoiset kuvat löytyvät toimijoittain lajiteltuna museon sivulta kuvapalvelu Flickristä. Sopimussyistä ei kaikkien dokumentoitujen toimijoiden osalta materiaalia ole avoimessa jaossa. Lisätietoa kuvista ja niiden käytöstä antaa Suomen Ilmailumuseon kokoelma-amanuenssi Tapio Juutinen.

Malmi ilmailee 2015 -hannkeen omilta sivuilta voi tutustua projektin loppuraporttiin sekä kesällä 2015 syntyneeseen hankkeen eri vaiheista kertovaan blogiin. Hankkeen oma sivu (pääsy avoimiin aineistoihin): www.ilmailumuseo.fi/malmi-ilmailee-2015
Facebook-sivu
: www.facebook.com/malmi2015

Lue myös: