Suomen ulkorajoilla aloitettiin sormenjälkitarkastukset

EU_VIS_scannerSuomen ulkorajoilla aloitettiin marraskuussa uuden Euroopan unionin (EU) yhteisen VIS-viisumitietojärjestelmän vaatimat sormenjälkitarkastukset. Niitä tehdään rajatarkastusten yhteydessä viisumivelvollisille kolmannen maan kansalaisille, joilla on VIS-viisumi.

Ulkorajoilla, kuten lentoasemilla sormenjäljet tarkastetaan rajatarkastusten yhteydessä erillistä sormenjälkilukulaitetta hyväksikäyttäen. Rajanylityspaikoilla tapahtuvasta rajatarkastustoiminnasta vastaa Suomessa Rajavartiolaitos.

VIS-järjestelmän (Visa Information System) käytöllä suojataan viisumiasiakkaita identiteettivarkauksilta sekä toisaalta parannetaan EU:n sisäistä turvallisuutta ja torjutaan tehokkaammin laitonta maahantuloa. Samalla sillä helpotetaan rajanylitystä ja tuetaan yhteisen Schengen-politiikan kehittämistä. VIS-tietoja voidaan myöhemmin käyttää myös terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuntaan ja tutkimiseen.

Rajavartiolaitos_kuva1VIS-järjestelmän käyttöönotto, sormenjälkien ja viisumitietojen tallentaminen VIS-tietokantaan perustuvat EU-asetuksiin. Viisumihakijan kymmenen sormenjäljen biometrinen tieto tallennetaan keskuspalvelimelle. Sormenjälkitietoja ei vaadi alle 12-vuotiailta eikä henkilöiltä, jotka eivät fyysisesti voi niitä antaa.

Usein matkustavien ei tarvitse jokaisella viisumin hakukerralla antaa sormenjälkiään vaan jo annettuja tietoja voidaan hyödyntää viiden vuoden ajan. Kansallisesti viisumien myöntämisestä ja VIS-järjestelmästä vastaa Ulkoministeriö.

Päätös järjestelmän perustamisesta tehtiin EU:ssa vuonna 2004, ja Euroopan unionin komission ilmoitus VIS-järjestelmän käyttöönotosta julkaistiin 27.9.2011. Palvelun tuotannosta vastaa EU:n suurista IT-järjestelmistä vastaava euLISA.

 Lue myös: