Taisteluharjoitus Helsinki-Vantaan lähiseuduilla

talviharjoitus_puolustusvoimatKaartin Jääkärirykmentti järjestää 10.-14. joulukuuta keskisellä pääakaupunkiseudulla tammi- ja heinäkuussa 2012 palvelukseen astuneiden varusmiesten ns. loppusodan. Yli tuhat sotilasta harjoittelee alueella, joka rajoittuu lännessä Hämeenlinnanväylään, idässä päärataan sekä pohjoisessa Järvenpään ja etelässä Kehä I:n tasalle.

Harjoitus järjestetään Tuusulan, Vantaan, Nurmijärven ja Helsingin alueilla 10. - 14.12.2012 välisenä aikana. Harjoitukseen osallistuu yhteensä yli 1100 varusmiestä kouluttajineen Kaartin jääkärirykmentistä (Santahamina), Uudenmaan prikaatista (Tammisaari) ja Pioneerirykmentistä (Keuruu).

Harjoitusjoukkoja liikkuu alueilla kaikkina vuorokauden aikoina. Tavoitteena on kouluttaa joukkoja vaativissa taistelutehtävissä pääkaupunkiseudun toimintaympäristössä sodan ajan joukkue- ja komppaniakokoonpanoissa.

Joukot käyttävät harjoitusampumatarvikkeita (paukkupatruunat), jotka aiheuttavat ylimääräistä melua harjoituksen ajankohtina. Harjoitusjoukot eivät rajoita liikkumista alueella.

Sotilaat liikkuvat maastopuvuissa ja taisteluvarustuksessa (ml. aseet) sekä useilla ajoneuvoilla, mm. Pasi -panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot. Toimintaa johtaa Kaartin jääkärirykmentin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Heikki Saarento.

Helsinki-Vantaa lentokentän ympäristössä (Vantaa/Tuusula) toimitaan koko harjoituksen ajan. Tarkat tiedot ajankohdista ja paikoista: Kaartin Jääkärirykmentin tiedote