Uusi eurooppalaishanke kehittää standardeja RPAS-laitteiden tuomiseksi osaksi yhteistä ilmatilaa

ERA_1Euroopan puolustusvirasto EDA ja Airbus Defence & Spacen johtama monikansallinen konsortio käynnistivät helmikuussa 2016 hankkeen miehittämättömien ilma-alusten integroimiseksi osaksi Euroopan yhteistä ilmatilaa. RPAS-laitteet ovat lähitulevaisuudessa taivaalla ja lentoasemilla yhdessä matkustajakoneiden kanssa.

 EDA ja monikansallinen teollisuuskonsortio solmivat ERA -sopimuksen (Enhanced RPAS Automation) joulukuussa 2015. Hanke tähtää laajamittaiseen sotilas- ja siviilikäyttöisten RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) -ilma-alusten tuomiseen osaksi normaalia rajoittamattonta ilmatilaa sekä lentoasemaoperaatioita Euroopassa.

RPAS-laittteet ovat jo osoittaneet tärkeytensä sotilasoperaatioissa erityisesti valvonta- ja tiedustelutehtävissä. Laitteilla on kuitenkin laajat mahdollisuudet myös siviilipuolella ja niiden kehittäminen on myös yksi neljästä Euroopan neuvoston päämääristä.

Tarkoituksena on kehittää ja asettaa tekniset perusteet eurooppalaisille standardeille koskien automaattista lentoonlähtöä ja laskeutumista sekä automaattista rullaamista. Mukana ovat myös automaattiset hätätilannetoimet laitteistojen vikaantumistilanteissa.

Päämäärien saavuttamiseksi kehitetään teknisiä ratkaisuja ja menetelmiä, joiden toimivuus varmistetaan simulaatioilla ja koelennoilla. Standardit luodaan yhdessä EUROCAE:n kanssa, joka on standardeja kehittävä Euroopan siviili-ilmailulaitejärjestö. Lisäksi hankkeessa toimitaan läheisessä yhteistyössä muiden tärkeiden toimijoiden kuten Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n kanssa.

Kokonaisuudessaan 42 kuukautta kestävän ja 31 miljoonan euron budtjetilla toimivan ERA-hankkeen käynnistivät Ranska, Italia, Puola, Ruotsi ja Saksa.

ERA:n 16-jäsenistä teollisuuskonsortiota johtaa Airbus Defence and Space. Mukana ovat saksalainen ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, ranskalaiset Sagem, Thales ja ONERA, ruotsalainen Saab, italialainen Finmeccanica ja yhdeksän kumppania Puolasta: Air Force Institute of Technology, Institute of Aviation, Hertz Systems Ltd., EUROTECH, PIAP (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów), Eskadra Grzegorz Trzeciak, Politechnika Rzeszowska (Rzeszow University of Technology - RUT), WB Electronics S.A. ja Asseco Poland S.A.

EDA on omalta osalta jakanut RPAS-kehityshankkeet viiteen osaan, joita ovat (1) miehittämättömien sotilasilma-alusten tuominen rajoittamattomaan ilmatilaan siviililentoliikenteen kanssa, (2) tulevaisuuden sotilaskäyttöisten RPAS-laitteiden tyyppihyväksyntä, (3) teknologian kehittäminen tulevaisuuden eurooppalaiselle RPAS-laitteelle, (4) perustaa Eurooppaan sotilaskäyttöisten RPAS-laitteiden yhteisö ja (5) tukea eurooppalaista MALE (medium-altitude long endurance) -RPAS -laitteen kehittämistä operatiiviseksi vuoteen 2025 mennessä.

ERA-hanke täydentää aikaisempia Euroopan puolustusviraston hankkeita kuten vuonna 2009 aloitettua RPAS-laitteiden yhteentörmäyksiä estävä MIDCAS (MID-air Collision Avoidance System) -projekti. Toinen merkittävä kehityshanke on ollut DeSIRE (Demonstration of Satellites enabling the Insertion of RPAS in Europe) -projekti, jonka toinen vaihe aloitettiin helmikuussa 2014. Projekteissa on kehitetty RPAS-laitteiden satelliittipohjaista hallinta- ja kommunikaatiojärjestelmää.

Molempia hankkeita vievät eteenpäin sotilaalliset tarpeet mutta ne tarvitsevat edelleen lisätutkimusta sekä yhteisiä standardeja vastatakseen siviili-ilmailun sääntelyvaatimuksiin.

Lue myös: