Uusi Ilmailumuseo -hanke vastatuulessa – kahden miljoonan rahoitusvaje

Rahtiterminaali_2Suomen Ilmailumuseon suunnitelmat muutosta lähemmäs Helsinki-Vantaan lentoaseman entiseen rahtiterminaaliin ovat ajautuneet vastatuuleen. Kokonaisrahoituksen toteutumisen ehtona olevan kahden miljoonan omarahoitusosuus ei ole vielä kunnossa. Samalla aika on käymässä vähiin ja rahtiterminaalin omistaja kaivannee tiloille jo käyttäjää. Lentoposti.fi julkisti ensimmäisenä suunnitelman uudesta Ilmailumuseosta Helsinki-Vantaan lentoasemalle toukokuussa 2018.

Suomen Ilmailumuseosäätiö neuvottelee edelleen museon sijoittumisesta Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin T1 välittömään läheisyyteen entisen Finnair Cargon rahtiterminaalin tiloihin. Selvitystyö rahtiterminaalin tilojen käytöstä on käynnistynyt jo syksyllä 2017. Kyseisen kiinteistön omistaa LAK Real Estate Oy.

Entinen rahtiterminaali on ollut tyhjillään jo vuoden alusta saakka ja omistaja halunnee tilat jo tuottavaan käyttöön. LAK:n hallitus kokoontuu joulukuussa ja tuolloin tehdään todennäköisesti päätöksiä museohankkeen osalta.

image003”Olemme pattitilanteessa ja aika vaikuttaa käyvän vähiin. Käymme läpi erilaisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi”, valottaa Suomen Ilmailumuseon johtaja Pia Illikainen Uusi Ilmailumuseo -hankkeen tilannetta Lentoposti.fi:lle.

Vuonna 2012 käynnistetty ilmailumuseon SIM2020 -uudistushanke siirtyi kesällä 2018 Uusi Ilmailumuseo -hankkeena rahoitusvaiheeseen. Parhaillaan haetaan myös yhteistyökumppaneita ja neuvottelut eri osapuolten välillä ovat edelleen kesken.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on viisi miljoonaa euroa. Tästä kolme miljoonaa on tulossa valtiolta investointirahoituksena, joista ensimmäinen puolikas tulisi valtion toisen lisätalousarvion myötä.

Rahtiterminaali_1Valtion rahoituksen ehtona on kuitenkin kahden miljoonan omaosuus. Kyseessä ei ole valtion tai suurten yhtiöiden mittakaavassa järisyttävä summa mutta Ilmailumuseosäätiolle se sellainen kuitenkin on.

 Keskusteluja on käyty erilaisten toimijoiden kanssa ja keskeisiksi neuvottelukumppaneiksi rakennuksen uusiokäytön ratkaisemiseksi ovat nousseet Vantaan kaupunki ja Finavia. 100-vuotisjuhliaan lähivuosina viettävä Finnair ei ole tässä vaiheessa hankkeessa mukana. Sen kanssa on kuitenkin käyty alustavia keskusteluja uuden museon mahdollisuuksien hyödyntämiseksi 2023 koittavana juhlavuonna. Myös aikataulu saattaa olla esteenä Finnairin tuelle, sillä uusi toimitusjohtaja aloittaa työssään vasta vuoden vaihteessa.

Ilmailumuseo_entrance_1Varsinaista myytävää omaisuutta Suomen Ilmailumuseosäätiöllä ei hankkeen rahoittamiseksi ole nykyisen museorakennuksen lisäksi. Sitäkin on tarjottu tontinomistajan eli Finavian ostettavaksi.

Omarahoituksen mahdollistamiseksi Suomen Ilmailumuseosäätiö on etsinyt omistamalleen nykyiselle museorakennukselle myös uusiokäyttöä ja erilaisia ehdotuksia on ollut useita. Niitä hankaloittaa osin se, että rakennus sijaitsee Finavia Oyj:n omistamalla tontilla.

 Vaihtoehtoina on ollut mm. museorakennuksen purkaminen ja muuttaminen pysäköintialueeksi mutta hanke ei ole tontinomistajalle mieluinen ainakaan toistaiseksi. Ratkaisua on haettu myös tilojen vuokraustoiminnasta. Usean toimijan saaminen nykyiseen museoon ja sen myyminen pääomasijoittajalle tuskin toteutuu, kun tarvittaviin investointeihin suhteutettuna vuokra-aika jäisi melko lyhyeksi.

Myös Vantaan nuoriso- ja liikuntapalvelut on ollut kiinnostunut nykyisen museon monikäyttöisistä tiloista esimerkiksi skeittipuistona ja erilaisen pajatoiminnan mahdollistavana kohteena. Kyseinen hanke ei kuitenkaan ole edennyt kaupungin koneistossa. Vantaan kanssa on keskusteltu myös uuden museotilan tarjoamista mahdollisuuksista mutta rahoituslupausta ei ole. Vantaan nykyinen vuosittainen toimintatuki museolle on noin 50 000 euron luokassa.

metropolitan_suomenilmailumuseoKumpikaan neuvotteluissa mukana oleva osapuoli ei siis ole toistaiseksi ottanut omakseen tarjolla olevaa roolia merkittävän matkailukohteen suurena tukijana.

Uusi Suomen Ilmailumuseo olisi Helsinki-Vantaan lentoaseman suurten matkustajavirtojen äärellä ja siitä nousisi Vantaan kaupungille merkittävä maailmanluokan matkailukohde osana lentoaseman laajoja palveluita.

 Uusi tila mahdollistaisi Ilmailumuseon kehittämisen aivan uudella konseptilla ja liiketoimintamallilla. Rahtiterminaalista olisi tarjolla noin 10 000 neliömetrin kokoiset tilat. Ne jakautuisivat kellarikerrokseen ja kolmeen maanpäälliseen kerrokseen. Tilat kasvaisivat merkittävästi nykyiseen noin 5700 neliömetrin kokoiseen museoon verrattuna. Uudet tilat olisivat lisäksi kokonaan lämpimät.

Neuvotteluiden yhteydessä on ollut esillä myös kesäkuun lopulla 2022 päättyvän vuokrasopimuksen mahdollinen jatko on noussut esiin ja keskusteluissa on väläytelty 6-10 vuoden jatkomahdollisuutta. Seuraava vuokrakausi saattaisi kuitenkin olla merkittävästi nykyistä kalliimpi, koska nykyinen vuokra on tuki Finavialta. Lisäksi Ilmailumuseon suureksi osaksi kylmät hallitilat eivät vastaa tulevia tarpeita.

Pahimmillaan hankkeen kaatuminen voisi johtaa koko ilmailumuseon toiminnan päättymiseen. Laajasti siviili- ja sotilasilmailua käsittelevän museon tulisi jatkossakin sijaita pääkaupunkiseudulla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Rahoituksen toteutuessa ovet uuteen Suomen Ilmailumuseoon avautuisivat nykyisen aikataulun mukaan kevään 2020 aikana SIM2020 -uudishankkeen nimen mukaisesti.

Lue myös aiemmat uutisemme Suomen Ilmailumuseon uudishankkeesta: