Vaisala luopuu Yhdysvaltoihin toimittamansa automaattisen lentosääjärjestelmän valmistuksesta

Ukkospilvi_2Vaisala luopuu osasta Transportation-liiketoimintayksikön tuotteita ja kenttäpalveluita. Tavoitteena on yksinkertaistaa Weather-liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Transportation-liiketoimintayksikön toimintamallia jotta sen kannattavuus paranisi.

Transportation-liiketoimintayksikkö luopuu kenttäpalveluista kaikissa muissa maissa paitsi Englannissa (UK), koska ne eivät enää ole kilpailukykyisiä hintapaineen kasvaessa.

Yksi Vaisalan valikoimista poistuvista tuotteista on automaattisen US AWOS (Automated Weather Observation System) -lentosääjärjestelmän valmistus. Se tuottaa jatkuvia reaaliaikaisia raportteja lentäjille, kenttähenkilöstölle, lennonjohdolle ja muihin toimintoihin.

US AWOS perustuu yksinomaan Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n hyväksymään ja sen valvomille pienlentokentille suunniteltuun teknologiaan, joka ei hyödynnä Vaisalan yhtenäistä teknologia-alustaa.

Vaisalan AWOS-Järjestelmä tuottaa automaattiset säätiedot lentokenttäoperaattoreille AviMet-säänäyttön välityksellä sekä lentäjille navigointilaitteiden kautta digitaalisella radiolähetteellä. Vaisalan AWOS järjestelmään voidaan asentaa sensorit myös mm. kiitotieolosuhteiden, jäätävän sateen, ukkosmyrskyjen tai tuuliväänteen (windshear) havainnointiin.

Vaisala toimittaa FAA:lle ja sen lentokentillä jatkossakin erilaisia sääinstrumenttejä. Yksi viimeisimmistä hankkeista on vuoden 2015 aikana solmittu sopimus Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun (National Weather Service, NWS) NEXRAD-säätutkaverkon päivittämisestä.

"Ensisijainen tavoitteemme on myydä nämä liiketoiminnat tahoille, jotka voisivat tarjota työtä nykyisille työntekijöille ja joilla on paremmat valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen. Jos tämä suunnitelma ei toteudu, tullaan kyseiset liiketoiminnot ajamaan alas kuluvan vuoden aikana", toteaa Transportation-liiketoimintayksikön johtaja Antero Järvinen.

"UK:ssa jatkamme kenttäpalvelujen toimittamista asiakkaille sekä palvelujen kehittämistä. FAA sekä lentokentät Yhdysvalloissa pysyvät meille tärkeinä asiakkaina myös jatkossa ja sääinstrumenttiemme myynti heille jatkuu normaalisti. Tämä muutos ei vaikuta mitenkään myyntiin kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n sääntelyn piiriin kuuluville lentokentille Yhdysvaltojen ulkopuolella", jatkaa Järvinen.

Näiden muutosten odotetaan johtavan noin 60 henkilötyövuoden vähennykseen pääasiassa Yhdysvalloissa. Vuotuisten kustannusvähennysten arvioidaan olevan 6 miljoonaa euroa. Säästöjen odotetaan parantavan vuoden 2017 kannattavuutta.
 
Muutoksiin liittyvät kertaluonteiset kulut raportoidaan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa ja niiden arvioidaan olevan 3 miljoonaa euroa.

Lue myös: