Välitän, yksinkertaistan ja olen rohkea - Finnair julkisti yhtiökokouksessa uudet arvonsa

Finnair_AGM2016_iFinnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa tänään 17. maaliskuuta. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Klaus W. Heinemann. Finnair esitteli yhtiökokouksessa myös uudet arvonsa.

Finnairin yhtiökokous vahvisti tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilaisuudessa päätettiin odotetusti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei vuodelta 2015 vahvistetun taseen perusteella makseta osinkoa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hyväksyttiin ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän henkeä.

Finnair_AGM2016_gFinnairin hallituksessa ovat seuraavalla kaudella Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Gunvor Kronman, Jaana Tuominen ja Nigel Turner, joka valittiin hallitukseen uudelleen sekä Jouko Karvinen, joka valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Klaus W. Heinemannin.

"Vuosi 2015 oli Finnairille käännevuosi", totesi Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann avatessaan vuoden 2016 yhtiökokouksen.

 "Useamman tappiollisen vuoden jälkeen saavutimme positiivisen tuloksen. Se osoittaa, että tehdyt säästötoimet ovat tuottaneet tulosta ja että toimintamme kehittyy oikeaan suuntaan".

"Nyt rakennamme pohjaa Finnairin tulevaisuudelle. Olemme pohtineet strategiaa määritellessämme sitä, millainen lentoyhtiö Finnair haluaa olla. Päätöksemme on ollut panostaa asiakaskokemukseen. Haluamme tarjota asiakkaalle ainutlaatuisen pohjoismaisen kokemuksen, joka on kilpailukykyinen ja erottuva", korosti Heinemann.

A350_HEL_ARR_winglet_twr"Asiakas muodostaa lentoyhtiön palvelusta kuvan koko asiakkaan polun sujuvuuden pohjalta. Siksi yhteistyömme hubikenttämme Helsingin kanssa on keskeisessä roolissa. Helsinki-Vantaan kenttä on aiemmin ollut varsin sujuva. Nyt se on kuitenkin myllerrysten kohteena, kun kenttää laajennetaan hubinkin valmistautuessa kasvuun".

"Meidän on löydettävä yhdessä kentän kanssa ne keinot, joilla murrosvaiheesta selvitään voittajana. Helsinki-Vantaalla on kriittinen rooli Finnairin asiakaskokemuksessa ja siten siis yhtiön menestyksessä. Meidän molempien on onnistuttava, sillä ilman toista ei ole toistakaan – ainakaan siinä laajuudessa kuin nykyisin. Laajennus on toteutettava niin, että kentän maine sujuvana vaihtokenttänä säilyy".

Finnair sai uudet arvot

Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo julkisti yhtiökokouksessa Finnairin uudet arvot. Yhtiön henkilökunta oli aktiivisesti mukana niiden määrittelyssä. Jatkossa Finnairin arvot ovat: Välitän, Yksinkertaistan ja Olen rohkea.

Vauramo piti puheessaan tärkeänä ilmapiirin muutosta.

"Sanoisinkin, että viime vuoden suurin muutos oli lopulta ilmapiirin muutos, meillä on nyt hyvä vire, mikä heijastuu kaikkeen tekemiseemme. Tästä on hyvä jatkaa", sanoi Vauramo.

"Viime vuosi oli sarja pieniä onnistumisia, joiden pohjalle lähdemme nyt rakentamaan kannattavaa kasvua", korosti Vauramo.

"Vaikka kustannustehokkuus on edelleen tärkeää, fokuksemme on nyt siirtynyt asiakkaaseen. Asiakaskokemus ja yhtiön digitaalinen transformaatio ovat nyt toimintamme keskiössä".

Finnair_AGM2016_h"Tavoitteemme on tarjota asiakkaallemme pohjoismainen asiakaskokemus, jolla erotumme eduksemme kilpailujoista. Tavoitteemme on, että kahdessa vuodessa nostamme asiakaskokemuksen uudelle tasolle. Siksi uudessa organisaatiossa panostamme niin kasvokkain tapahtuvan palvelun kehittämiseen kuin sujuvien digipalvelujenkin kehittämiseen. Haluamme tehdä matkustamisesta helppoa ja miellyttävää".

"Uskon, että innostunut henkilöstö, kehittävä asiakaspalvelu ja kasvumme kantavat kaikki myös taloudellista hedelmää. Emme vielä tee riittävästi tulosta, jotta voisimme kattaa laivasto- ja palveluinvestointimme. Uskon kuitenkin, että asiakaskeskeinen kasvustrategiamme auttaa meitä parantamaan myös taloudellista tulostamme. Tavoitteemme ovat korkealla", linjasi Pekka Vauramo.

A350_HEL_winglet_ilmassa"Kasvu on kilpailukykymme elinehto. Kasvu alentaa suhteellisia kustannuksiamme ja parantaa kilpailukykyämme. Uusien lisäpalvelujen kehittäminen ja myynti säilyvät myös tärkeinä strategiassamme".

"Teemme Finnairissa kovasti työtä kaikilla osa-alueilla tulevaisuuden eteen. Tämän työn hedelmiä tulemme näkemään toiminnassamme asteittain. Olemme päättäneet erottautua asiakaskokemuksella, joka on säväyttävä mutta samalla mahdollisimman monen ihmisen saavutettavissa".

"Uskon vahvasti, että panostamalla strategiamme mukaisesti asiakaskokemukseen, kasvuun, liiketoiminnan kehittämiseen ja henkilöstökokemukseen voimme olla muuttua kilpailijoitamme nopeammin ja nousta voittajajoukkueeksi", totesi Vauramo puheensa lopuksi.

Hallituksen palkkiot pysyivät ennallaan

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyivät odotetusti ennallaan. Puheenjohtajan palkkio on  61 200 euroa, varapuheenjohtajan 32 400 euroa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat saavat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai      varapuheenjohtajana. Varsinaisen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Finnair_AGM2016_aLisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Edellisten lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

HOTT_6Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25. maaliskuuta 2015 hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

HOTT_8Luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan.

Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25. maaliskuuta 2015 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Lue myös: