Vattenfall ja St1 aiesopimukseen fossiilittoman lentopolttoaineen laajasta valmistuksesta Ruotsissa

Taivas_1Vattenfall ja St1 ovat solmineet aiesopimuksen synteettisen sähköpolttoaineen tuotannosta ja kannattavuusselvityksestä, jonka tavoitteena käynnistää fossiilittomalla arvoketjulla synteettisen lentopolttoaineen valmistaminen merituulivoiman avulla Ruotsin länsirannikolla.

Vattenfallin ja St1:n tavoitteena on toteuttaa ratkaisu, joka kattaa merituulivoimaan perustuvan sähköpolttoaineen tuotannon koko arvoketjun. Tuotannon on määrä alkaa vuonna 2029 ja kasvaa asteittain kohti miljoonan kuutiometrin tavoitetta.

Vattenfallin tavoitteena on kehittää Ruotsin länsirannikolle merituulivoimaan perustuva vedyn tuotannon infrastruktuuri. Vattenfallin Ruotsin merituulivoiman kehitysportfolio tuottaa tällä hetkellä yli 20 TWh sähköä.

St1 puolestaan suunnittelee tuottavansa Göteborgissa fossiilivapaasta vedystä miljoona kuutiometriä sähköpolttoaineita, ensisijaisesti kestävää lentopolttoainetta (SAF, Sustainable Aviation Fuel). Yhtiö rakentaa Göteborgiin parhaillaan uutta biojalostamoa, jonka tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia SAF-polttoaineita.Biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa vuonna 2023. St1 tuottaa jo nykyisin uusiutuvia polttoaineita, kuten etanolia ja biokaasua jätteistä.

Tavoitteena on kasvattaa tuotantoa asteittain vuodesta 2029 alkaen kohti miljoonan kuutiometrin tavoitetta. Suunniteltu tuotantomäärä vastaisi esimerkiksi Tukholman Arlandan lentoaseman vuotuista lentopolttoainetarvetta.

Ilmailuala pyrkii tavoitteensa mukaisesti vähentämään päästöjä aktiivisesti. Lentoyhtiöt siirtyvät vaiheittain uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttäjiksi ja kysyntä on kasvussa. Markkinoilla on tilaa uusille ratkaisuille, sillä arvioiden mukaan ilmailuala tarvitsee käyttöönsä 500 miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuosittain vuoteen 2050 mennessä

"Olen erittäin iloinen yhteistyöstä St1:n kanssa, jolla on kanssamme sama tavoite ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vattenfallille yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen on liiketoimintastrategian ydin. Merituulivoimaan ja fossiilittomaan vetyyn perustuvien arvoketjujen kehittäminen ja optimointi on kiinnostava tulevaisuuden vaihtoehto. Vahva ja kasvava merituulivoiman 20 terawattitunnin kehitysportfoliomme Ruotsissa tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia", kertoi Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg.

"Energiayhtiöiden on näytettävä johtajuutta edistämällä ja kehittämällä rohkeasti skaalautuvia, alaa muuttavia ratkaisuja. Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstämme Vattenfallin kanssa, sillä olemme aidosti sitoutuneita toteuttamaan yhdessä tämän merkittävän läpimurron energia-alan siirtymässä. Strategiset pitkän aikavälin kumppanuudet ovat keskeisessä asemassa St1:n kestävien polttoaineiden investointiohjelman toteuttamisessa, mikä korostaa eri arvoketjujen välisen yhteistyön tärkeyttä kunnianhimoisten pohjoismaisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa", sanoi St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie.