Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi uuteen Traficomiin

Traficom_logo_twitLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu vuoden 2019 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Nykyinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona. Uudistuksen on määrä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja huomioida asiakkaiden tarpeet aiempaa paremmin.

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö hyväksyi 23. marraskuuta LVM:n esityksen laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä. Voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 27.11.2018 ja muiden lakien 1.1.2019.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Viraston henkilöstömäärä on noin 900.

 Liikenne- ja viestintävirasto toimii valtakunnallisena tietoyhteiskunnan ja liikennejärjestelmän kehittäjänä. Se valvoo ja edistää liikenteen ja viestinnän markkinoita ja -palveluja. Virasto on kansalaisia ja yrityksiä palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen. Se vastaa myös tarvittavien tutkintojen järjestämisestä.

Liikenne- ja viestintäviraston toiminnan käynnistyminen ei vaikuta yhdistyvien virastojen olemassa oleviin toimintoihin ja niiden asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Virastojen palvelut jatkuvat keskeytyksettä, ja yhdistymisen myötä niitä kehitetään ja parannetaan edelleen.

LVM_1Traficomin pääjohtaja pyritään nimittämään marraskuun aikana. Tehtävään haki määräaikaan 8.11.2018 mennessä viisi henkilöä. Hakemuksensa virkaan jättivät diplomi-insinööri Jarno Ilme, diplomi-insinööri Kirsi Karlamaa, oikeustieteen maisteri, varatuomari Mia Nykopp, oikeustieteen maisteri Jarkko Saarimäki sekä oikeustieteen kandidaatti, Master of Business Administration Erik Semenius.

Virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun lait ja asetukset liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastoista tulevat voimaan.

Lue myös: