Yhteisten toimintatapojen kehittäminen toisi tehokkuutta Euroopan ilmatilanhallintaan

ATCC_superiFinavia isännöi Helsingissä 24. syyskuuta lentoasemien yhteistyöjärjestö ACI:n kokouksenm jossa käsiteltiin ilmatilanhallinnan tehokkuutta ja yhteistoiminnan kehittämistä. Nykyisellään Euroopassa ilmatilanhallinnan kustannukset ovat jopa viisi miljardia dollaria korkeammat kuin Yhdysvalloissa.

Yhteisten toimintatapojen kehittämisellä ilmatilanhallintaan olisi saatavissa tehokkuutta ja mittavia kustannussäästöjä. Yhtenä tavoitteena on myös lentoturvallisuuden parantaminen entisestään.

Kustannuksien alentamiseksi Euroopan unionissa rakennetaan yhteistä eurooppalaista ilmatilaa ja yhtenäistetään lentoasemien toimintatapoja ja järjestelmiä kilpailukykyisen lentoliikenteen turvaamiseksi.

"Eurooppaan muodostettava yhtenäinen liikennealue vastaa kustannustehokkaalla tavalla tulevaisuuden lentoliikenteen tarpeisiin, kun matkustajamäärät kasvavat. Single European Sky –lainsäädäntö (SES) edellyttää osaltaan lennonvarmistuspalvelun tehostamista kaikissa Euroopan maissa", sanoo lennonvarmistuspalveluista vastaava johtaja Raine Luojus Finaviasta.

ATCC_Luojus"Tehostamisen ja kustannussäästöjen lisäksi SES-lainsäädäntö tähtää myös viiveettömään ja turvalliseen lentoliikenteeseen, joka huomioi paremmin ympäristönäkökohdat".

"Finavia on Euroopassa yksi tehokkaimmista palveluntuottajista, mutta palvelujen tuottaminen on kuitenkin tappiollista, sillä Helsinki-Vantaan ulkopuolella liikennemäärät ovat vähäisiä. Euroopan lennonvarmistuspalvelujen toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa ja Finavia on jo vuosien ajan parantanut lennonvarmistusliiketoimintansa kustannustehokkuutta. Pitkän aikavälin näkymänä on lennonvarmistuspalvelujen asteittainen vapauttaminen kilpailulle ja siten tehokkaimpien toimijoiden löytäminen markkinoille", Luojus kertoo

Eurooppalaiset lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluita tuottavat yhtiöt tekevät yhteistyötä yhtenäisten toimintatapojen luomisessa. Lentoasemien yhteistyöjärjestö ACI vetää kehitysohjelmaa, joka koordinoi kaiken tutkimuksen ja kehityksen, mikä liittyy Euroopan lentoasemien käytäntöjen ja järjestelmien yhtenäistämiseen.

"Etappeja yhtenäisen liikennealueen muodostamiseksi on jo saavutettu. Viime vuonna Suomessa on jo toteutettu ilmatilauudistus ja tiivistetty yhteistyötä Viron lennonvarmistuksen kanssa. Tänä vuonna otetaan käyttöön Pohjois-Euroopan ilmatilalohkossa (NEFAB), johon Suomikin kuuluu, Free Route Airspace eli vapaan reitityksen ilmatila".

"Se mahdollistaa pohjoisessa lentoyhtiöille lentojen suunnittelun ja toteutuksen tehokkainta lentoreittiä, ja siten säästää polttoainetta sekä lentoaikaa. Lentoasemilla on tehty erilaisia toimintaprosesseihin liittyviä uudistuksia esimerkiksi jäänpoistoon ja operaatioiden suunnitteluun", sanoo Luojus.

Torstain kongressissa keskusteltiin myös kehitysohjelman seuraavista vaiheista, uusista hankkeista ja yhteistyömahdollisuuksista. SESAR-kehitysohjelman kautta on esimerkiksi mahdollista saada käynnistettäville hankkeille EU-rahoitusta.

Lue myös Lentoposti.fi:n aikaisempia uutisia ilmatilanhallinnan kustannussäästötarpeista:

Artikkeli: Ilmatilanhallinnan hankkeilla miljoonasäästöt lentoyhtiöille