EU kehottaa jäsenvaltioitaan parantamaan otteitaan yhtenäiseen ilmatilaan siirtymiseksi

ATC_HEL_tyopiste_1Euroopan komissio on tehnyt virallisen pyynnön Belgialle, Hollannille, Luxembourgille, Ranskalle ja Saksalle toiminnallisten ilmatilalohkojen (FAB) järjestelyjen parantamiseksi. EU pyrkii Single European Sky (SES) -projektillaan yhteinäistämään ilmatilaa liikennevirtojen mukaiseksi ja valtionrajoista riippumattomiksi.

Toiminnalliset ilmatilanlohkot (Functional Airspace Block FAB) ovat ratkaiseva askel kohti tehokkaampaa, halvempaa ja vähemmän saastuttavaa ilmatilajärjestelmää. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tuli ottaa toiminnalliset ilmatilalohkot käyttöön 4. joulukuuta 2012 EU asetuksen 550/2004 mukaisesti.

"Meidän tulee viimeinkin ylittää kansalliset rajat Euroopan ilmatilassa. FAB:t ovat välttämätön ja olennainen osa yhtenäistä Euroopan taivasta. Nyt toiminnalliset ilmatilalohkot ovat olemassa vain paperilla. Ne on muodostettu mutta ne eivät vielä toimi. Kehotan jäsenvaltioita tehostamaan pyrkimyksiään kohti yhteinäistä Euroopan taivasta", sanoi EU:n liikennekomissaari Siim Kallas.

Belgian, Hollannin, Luxembourgin, Ranskan ja Saksan muodostama FABEC-ilmatilalohko muodostettiin valtiosopimuksella 1. kesäkuuta 2013. Edistyminen ilmatilan uudelleen organisoimiseksi on kuitenkin ollut hidasta ja se aiheuttaa lentoliikenteelle viiveitä, lisää polttoaineen kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä.

Lennonvarmistuspalveluiden uudistaminen on ollut tehotonta ja nyt tarvitaan lisätoimia jotta kansalliset rajat jäisivät historiaan lennonvarmistuksessa. EU lähetti jäsenvaltioilleen virallisen ilmoitukset lisätoimien tarpeellisuudesta.

European_FAB_structureIlmatilanlohkojen täytäntöönpanon viivästyminen synnyttää tehottomuutta koko Euroopan ilmatilaan. Edistymisen puute ilmatilanhallinnassa lisää lennonvarmistuksen kustannuksia 30-40 prosentilla. Vuosittain liikenteen viiveet aiheuttavat noin viiden miljardin Euron kustannukset. Lisäksi vaikutukset suunniteltuihin turvallisuusparannuksiin ovat negatiivisia.

FABEC on ensimmäinen ilmatilanlohko, jota EU on lähestynyt virallisella ilmoituksellaan. Kaikki muutkaa FAB:it eivät kuitenkaan noudata täysin EU asetusta 550/2004 ja käynnissä on  harkinta vastaavien ilmoitusten lähettämisestä myös muille valtioille. EU:n tarkkailun alla ovat DANUBE, BLUEMED, FABCE, SOUTHWEST, UK-IRELAND ja BALTIC.

EU:n antaman ilmoituksen jälkeen jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa reagoida ja ilmoittaa suunnittelemansa toimenpiteet asioiden korjaamiseksi.

Suomi on mukana pohjoiseurooppalaisessa NEFAB- lohkossa yhdessä Viron, Latvian ja Norjan kanssa. Toiminnallinen ilmatilanlohko muodostettiin valtiosopimuksilla joulukuussa 2012.

Lue myös:
Artikkeli: Ilmatilanhallinnan hankkeilla miljoonasäästöt lentoyhtiöille