Yleisten töiden lautakunta: Malmin lentoaseman maankäyttövarauksista tulisi luopua

Malmin-lentoasema-ilmasta_3Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta esittää, että Malmin lentoasemalle kaavailluista  merkittävistä maankäyttövarauksista sekä alueelle kaavailluista asuinrakentamisesta luovuttaisiin. Tämän lisäksi tulisi selvittää kentän osalta maankäytön uudet mahdollisuudet.

Yleisten töiden lautakunnan 3. maaliskuuta pitämässä kokouksessa äänestettiin Malmin lentokentän säilyttämisestä lentotoimintakäytössä. Ehdotus lentotoiminnan jatkamisesta Malmilla voitti äänin 6-3.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, ettei Malmin lentokenttäalueelle kaavailtua taajamatoimintojen aluetta tule totetuttaa. Lautakunta esittääkin, että kentän osalta selvitettäisiin maankäytön uudet mahdollisuudet lentotoiminnan jatkamiselle.

Myös Helsingin ympäristölautakunta oli 3. maaliskuuta pitämässään kokouksessa huolissaan Malmin lentoaseman rakentamisesta, joka nähdään valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä.

Marraskuussa 2014 julkistettu yleiskaavaluonnos 2050 esittää luonnos esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Uudessa yleiskaavassa esitetään merkittäviä maankäyttövarauksia Malmin lentokentälle ja sen nykyiselle lentomelualueelle. Malmin kentän vaikutusalueella varaudutaan noin 25 000 asukkaaseen.

Yleiskaavaluonnokseen annettavat palautteet menevät aikanaan kaupunginsuunnittelulautakunnalle sekä kaupunginhallituksen ja -valtuustoon käsittelyyn

 Lue myös: