Airbus tukee metsänistutuskampanjaa

After Restoration, Hou Jia Gou, Shaanxi, Loess Plateau, China, 2009 c. John LiuKansainvälinen luonnonsuojeluliitto International Union for Conservation of Nature (IUCN) ja lentokonevalmistaja Airbus käynnistivät yhdessä Plant a Pledge -kampanjan, jonka avulla pyritään saamaan tukea kaikkien aikojen laajimmalle uudelleenmetsityshankkeelle.

Hankkeessa pyritään istuttamaan metsää yhteensä 150 miljoonaa hehtaaria vuoteen 2020 mennessä. Tavoite tunnetaan Bonn-haasteena viimevuotisen poliitikkojen ja yritysjohtajien kokouksen mukaan. Osapuolet tapasivat kannustaakseen kaikkia toimintaan tilanteen parantamiseksi.

IUCN:n tuoreen tutkimuksen mukaan 150 miljoonaa hehtaaria uutta tai ennallistettua metsää tulevien kahdeksan vuoden aikana kasvattaisi taloutta 84 miljardilla dollarilla vuosittain. Vaikutus näkyisi sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Myös luvattujen ja tarvittavien päästövähennysten välinen kuilu pienenisi 11–17 prosenttia.

Plant a Pledge -kampanjan verkkosivuilla voi valita maapallolta alueen, jonka metsänistutusta haluaa tukea. Kerätyistä tukilupauksista kootaan maailmanlaajuinen vetoomus, joka luovutetaan YK:n edustajille myöhemmin tänä vuonna Qatarissa järjestettävän Rio+20-ilmastokokouksen yhteydessä.

”Lentokoneiden polttoainetehokkuuden parantaminen on liiketoimintamme ydintä, ja olemme vähentäneet koneiden päästöjä 70 prosenttia viimeisen 40 vuoden aikana. Tällä hetkellä lentokoneiden päästöjen osuus on kaksi prosenttia ihmisten tuottamasta kokonaismäärästä. Yhteistyö IUCN:n kanssa on osoitus halustamme tukea ratkaisun löytämistä lopuille 98 prosentille”, Airbusin ympäristöasioista vastaava johtaja Andrea Debbané toteaa.

Kampanjan lähettiläänä toimii Bianca Jagger, joka on yli 30 vuoden ajan työskennellyt ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun hyväksi omassa säätiössään.

“Ihmisoikeuksien ja luonnonsuojelun välistä yhteyttä ei välttämättä näe heti, mutta molemmissa ongelmien syyt ja ratkaisut liittyvät läheisesti toisiinsa. Plant a Pledge -kampanjassa voimme ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin maiseman kunnostamiseksi ja metsien hakkuiden sekä ihmisille että luonnolle aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi”, hän sanoo.

Nettisivut: www.plantapledge.com