ANS Finland erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finlandin alle vuoden 2019 alussa

ANSF_ATCC_HELLennonvarmistusyhtiö ANS Finland tulee 1. tammikuuta 2019 osaksi uutta erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finland Oy:tä. Muutoksella haetaan mm. synergiaetujan eri teknologioiden osalta ja samalla pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Valtioneuvosto valtuutti 5. joulukuuta 2018 liikenne- ja viestintäministeriön luovuttamaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden hallinnassa olevan omaisuuden, immateriaaliset oikeudet sekä liiketoiminnan Traffic Management Finland Oy:lle.

Valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi tulee voimaan.

Yhtiöön siirtyvät Liikenneviraston tällä hetkellä hoitamat meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelut. Lisäksi yhtiö ottaa hoitaakseen ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruun, hallinnan ja hyödyntämisen. Yhtiön palvelukseen siirtyy Liikennevirastosta noin 180 henkilöä.


Muodostaa neljän tytäryhtiön kanssa liikenteenohjauskonsernin

 Välittömästi uuden valtionyhtiön toiminnan käynnistymisen jälkeen muodostetaan valtion kokonaan omistama liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group.

ANSF_logoKonserniin kuuluvat emoyhtiö Traffic Management Finland Oy ja sen eri liikennemuotokohtaiset tytäryhtiöt: ilmailun Air Navigation Services Finland Oy, rautatieliikenteen Finrail Oy, meriliikenteen Vessel Traffic Services Finland Oy ja tieliikenteen Intelligent Traffic Management Finland Oy.

Edellämainituista yhtiöistä ANS Finland tuli mukaan muutokseen vasta myöhemmässä vaiheessa, kun se ensin eriytyi lentokenttäyhtiö Finaviasta keväällä 2017.

Nykyisin yhtiöistä ANS Finland työllistää noin 400 henkeä, Finrail noin 430 henkilöä, Intelligent Traffic Management Finland Oy noin 50 henkilöä ja Vessel Traffic Services Finland Oy noin 95 henkilöä.

Muutoksista huolimatta liikennepalveluiden käyttäjät saavat nykyiset palvelunsa katkottomasti entiseen tapaan. Jatkossa perustettava väylävirasto tilssaa Traffic Management Finland Oy palvelut tielle, kiskoille ja merelle. Lentoliikenteen osalta rahoitus tulee edelleen käyttäjiltä.

Muutos luo myös uusia liikentoimintamahdollisuuksia, kun tarjolla tulee uusia alustoja ja dataa, joiden pohjalta uudet toimijat voivat rakentaa omaa liiketoimintaansa.


Taustalla virastouudistus

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan rakenteita on viime vuosina järjestelmällisesti uudistettu vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Ministeriössä luovuttiin jo kolmisen vuotta sitten vanhentuneesta jaosta liikenne- ja viestintäpolitiikkaan.

Uusien yhtiöiden toiminnan aloittaminen on osa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta. Virastoja on vuoden 2019 alusta kolme: Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Lue myös: