Ilmailulaki ja uudet ilmailumääräykset voimaan 13.11.2014

trafi_logoSuomen ilmatilauudistuksen lisäksi 13. marraskuuta uudistuu myös ilmailulaki ja voimaan tulee neljä uutta ilmailumääräystä. Myös miehittämättömät ilma-alukset on huomioitu entistä paremmin. Uudella ilmailulailla pannaan myös täytäntöön Euroopan unionin ilmatilauudistuksen sekä puolustusvoimauudistuksen edellyttämät muutokset ilmatilan käytössä.

Samalla uudistetaan säännöksiä, joilla pyritään sovittamaan yhteen siviili-, sotilas- ja valtion ilmailun tarpeita yhteisessä ilmatilassa. Myös miehittämättömien ilma-alusten toimintaa säädellään nykypäivän toimintaympäristön mukaisesti.

EU:n yhteisten lentosääntöjen (Standardised European Rules of the Air, SERA) edellyttämät muutokset määräyksiin koskevat määräyksiä OPS M1-1 Suomessa sovellettavat lentosäännöt, OPS M1-17 Radiovyöhykkeet, OPS M1-31 Transponderivyöhykkeet ja OPS M1-28 Vaara-alueet.

Määräyksillä toteutetaan EU:n yhteisiä lentosääntöjä koskevan komission asetuksen (923/2012) voimaantulon edellyttämät muutokset kansallisiin määräyksiin. Määräyksissä otetaan kantaa EU:n yhteisissä lentosäännöissä kansalliseen toimivaltaan jätettyihin kysymyksiin sekä sotilasilmailussa noudatettaviin sääntöihin.

Ilmailulaki (864/2014)

Lue myös:
Artikkeli ilmatilauudistuksesta: Ilmarissa on iso P ja pehmeä D - Suomen ilmatila uudistuu 13.11.2014