BASe Airlinesin EMB120 -koneen moottorihäiriön taustalla polttoaineensyöttöön liittyvä ongelma

hafan-080149BASe Airlinesin (Budapest Aircraft Service) lennolla Porista Helsinki-Vantaalle 15. lokakuuta matkalle olleen Embraer 120 Brasilia matkustajakoneen moottoriongelmian syynä oli polttoaineensyötön häiriö. Laskeutuminen Helsinki-Vantaalle sujui yhdellä moottorilla ilman muita ongelmia. Onnettomuustutkintakeskus suoritti tapahtuneesta alustavan tutkinnan.

Embraer 120 Brasilia -koneen toisen Pratt & Whitney Canada PW-118 -moottorin ongelmat havaittiin matkalentovaiheessa. Alemmalle reittilentopinnalle laskeutuessaan koneen kapteeni huomasi moottorinvalvontamittareista, että oikean moottorin vääntömomentin ja polttoainevirtauksen arvot olivat normaalia pienemmät.

Kapteeni ja perämies keskustelivat keskenään ja totesivat, että kyseessä on moottorihäiriötilanne. He suorittivat kyseiseen vikaan liittyvät muistin varassa tehtävät toimenpiteet. Kapteeni ohjeisti perämiestä ilmoittamaan lennonjohdolle, että heillä on hätätilanne.

Lentäjät sammuttivat vikaantuneen moottorin varotoimenpiteenä lentokoneen hätätilanteiden toimenpidekäsikirjan mukaisesti ja lensivät loppulennon yhdellä moottorilla. Lennolla BPS692 oli kaksi ohjaajaa, yksi matkustamomiehistön jäsen ja kuusi matkustajaa.

HA-FAL_200421OTKES toteaa ettei alustavan tutkinnan perusteella tapauksesta ole syytä käynnistää varsinaista turvallisuustutkintaa.

Alustavan tutkimuksen aikaan OTKES hyödynsi lentokoneen tallentimia, lennonjohdon tutkatallenteita ja radioliikenteen tallenteita. Lentokoneen digitaalinen lennonrekisteröintilaittallensi lennon parametrejja tiedot olivat yhdenmukaisia tutkatallenteiden kanssa. Sen sijaan lentokoneen ohjaamoäänitallennin oli tallentanut pääosin pelkkää kohinaa, joten sitä ei voitu hyödyntää tutkinnassa.

OTKES totesi, että kaksimoottoriset matkustajakoneet on tyyppihyväksytty turvalliseen operointiin toisen moottorin vikaantuessa. Yhden moottorin suorituskyky on riittävä lennon eri vaiheissa. Lentäjät toimivat moottorihäiriötilanteessa ohjeistuksen mukaisesti.

Lentoyhtiön mekaanikko tutki vikaantuneen lentokoneen ja totesi, että tehonmenetys oli johtunut oikean moottorin P3-linjan vikaantumisesta. Tämän seurauksena oikean moottorin tehovivun liikuttamisella ei ollut enää mitään vaikutusta moottorille menevään polttoainevirtaukseen, eikä siten myöskään oikeasta moottorista saatavaan tehoon.

Korjaustoimien jälkeen lentokone siirtolennettiin takaisin Poriin lauantaina  jo 16.10.2021 ja maanantaina 18.10.2021 lentokone jatkoi aikataulunmukaista operointia.


Parannusehdotus lentoyhtiöiden toimintaan

Alustavassa tutkinnassa ei anneta uusia turvallisuussuosituksia. Sen sijaan OTKES toteaa, että vaaratilanteiden jälkeisten ohjaamoäänittimen ja lentoarvotallentimen tallenteiden varmistamisen tulisi olla osa normaalia operatiivista toimintaa. Sitä koskevan turvallisuussuosituksen OTKES on antanut jo aiemmassa tutkinnassaan.

Parannusehdotuksena OTKES nosti esiin nyt vikaantuneen P3-linjan asianmukaisen huoltotarkastelun ja sen mukaiset ennakoivat huoltotoimenpiteet, jotka voisivat pienentää vastaavanlaisten tapahtumien tentodennäköisyyttä.

 BASe Airlines on operoinut reittiä Porin ja Helsinki-Vantaan välillä vuodesta 201alkaenAiemmin yhtiö on operoinut Suomessa reittiä Savonlinnasta Helsinki-Vantaalle.

Lue myös: