Drone käyttöön lähestymislaitteiden tarkastuksissa - ANS Finland suoritti koelentoja Porissa

ANSF_logoANS Finland, Canard Drones ja Unifly mittasivat Porin lentoaseman ILS-tarkkuusmittarilähestymismenetelmää ja liukukulmaa osoittavia PAPI-valoja dronella. Perinteisesti menetelmien ja lähestymislaitteiden tarkastusmittauksia on tehty käyttäen lentokonetta.

ANS Finlandin tavoitteena oli kartoittaa miten perinteisiä lentomittauksia voidaan suorittaa uutta teknologiaa hyödyntämällä. Koemittaukset suoritettiin valvotussa lennonjohdon ollessa auki. Käytössä oli UTM (Unmanned Traffic Management) -sovellus.

Porin lentoasemalla suoritettiin kuusi 40 minuutin mittaista lentoa dronella ILS (Instrument Landing system) - ja PAPI (Precision Approach Path Indicator) -järjestelmien toimivuuden varmistamiseksi. Molemmat järjestelmät mahdollistavat esimerkiksi matkustajakoneiden operoinnin huonommissa sääolosuhteissa. Niiden toiminta tulee aika ajoin tarkastaa lentomittauksin.

Lennot toteutettiin yhdistäen ATM (Air Traffic Management) ja UTM -operaatiot. CanardDrones onnistui osoittamaan kykynsä PAPI-valojen mittauksella, joka kesti vain 5 minuuttia ja 35 sekuntia, kun käyttöön oli varattu 10 minuutin aika.

Yhdistäen perinteisen lennonvarmistuksen ja UTM:n operaatio voitiin toteuttaa ilman perinteistä NOTAM (Notice to Airmen) siviili- ja sotilaslentoliikenteen seassa. Lennonjohto seurasi dronen lentoa Uniflyn UTM-sovelluksen avulla reaaliaikaisesti.

ANS Finland luonnehti 17. toukokuuta tehtyä mittauskoetta lupaavaksi ja ilmassa on positiivisia merkkejä.

Espanjalainen CanardDrones laajentaa tarkastus- ja kalibrointipalvelujaan lentoliikenteen suunnistus- ja lähestymisjärjestelmiin. Mittauskoe avaa uusia mahdollisuuksia yhdistää dronet osaksi normaalia lentokentän operointia. Porin lisäksi CadardDrones on esitellyt kykyjään myös muilla lentoasemilla. Dronen käyttö tarkastusmittauksia säästää mm. aikaa ja resursseja.