TMF ja Solita kehittävät ratkaisuja miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun parempaan integrointiin

IMG_20190830_012630Traffic Management Finland (TMF) ja Solita ovat tiivistäneet yhteistyötään uusien liikennepalveluiden luomisessa. Tavoitteena on osana lennonvarmistuksen liiketoiminnan kehittämistä rakentaa kuluttajien ja lentäjien käyttöön palveluita, jotka mahdollistavat miehittämättömän ja kaupallisen ilmailun tarpeiden yhteensovittamisen. Ilmaliikenteen tilannekuvaa tuottava palvelu on tarkoitus lanseerata jo vuonna 2020. 

"Miehittämättömien ilma-alusten yleistyminen edellyttää innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotta voimme varmistaa turvallisen lentoliikenteen ilmatilassamme. Siksi on luontevaa, että kehitämme uusia digitaalisia palveluita juuri tähän tarpeeseen. Olen iloinen, että olemme saaneet yhteistyökumppaniksemme Solitan, jolla on vahva kokemus älykkäiden teknologiaratkaisujen toteuttamisesta, kertoo ANS Finlandin markkinoinnista ja asiakkuuksista vastaava johtaja Pasi Nikama.

volocopter_AIRMAP_UTMHankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on ottaa käyttöön drone-operaattorirekisteri sekä tuottaa ilmaliikenteen tilannekuvaa ilmailualan operaattoreille. Ilmaliikenteen tilannekuvaa on tarkoitus tarjota jo vuoden 2020 aikana.

Tähtäimessä on olla mukana tarjoamassa drone-operaattoreille rekisteröintipalvelua yhteistyössä Traficomin kanssa 1.7.2020 voimaantulevan sääntelyn mukaisesti. Myöhemmin palveluita laajennetaan mm. lennonsuunnitteluun ja lentoyhtiö- ja valtionilmailuasiakkaille tarjottaviin räätälöityihin palveluihin.

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman paras, kaikki liikennemuodot käsittävä liikenteen ekosysteemi.

Toteuttaakseen tavoitteensa yhtiö tarjoaa tietoalustan ja palveluita liikenteen eri toimijoiden käyttöön. Yhtiö on jo aiemmin tarjonnut avoimena datana monipuolisesti liikennetietoa Digitraffic-alustan kautta, ja nyt solmitun yhteistyöhankkeen avulla yhtiö laajentaa palvelutarjontaansa asiointipalveluihin ja digitaalisiin sovelluksiin.

"Odotamme innolla yhteistyön tiivistämistä ANS Finlandin ja koko TMF-konsernin kanssa sekä mahdollisuutta päästä luomaan tulevaisuuden ilmailun digitaalisia palveluja. Miehittämättömän ilmailun odotettavissa oleva vahva kasvu luo uutta liiketoimintaa ja tarpeita uusille innovatiivisille palveluille. On innostavaa olla rakentamassa datan ja palveluiden ekosysteemin kannalta merkittävää digitaalista palvelualustaa", kertoo Solitan liikenteen toimialajohtaja Mikko Varjos.

ANS Finland ja Solita allekirjoittivat yhteistyösopimuksen innovaatiohankkeen toteuttamisesta 17.3.2020. Projekti koskee mm. miehittämättömille ilma-aluksille tarkoitetun Common Infromation Service (CIS) järjestelmän toteutusta. CIS järjestelmä tukee myös yleisilmailun digitalisaatiota ja on osa lennonvarmistuspalvelua