EADS:lta vahva puolivuotistulos -haasteelliset ajat edessä

A380 Ilmailu-, avaruus- ja puolustusteknologia- jätti EADS:in vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli vahva ja ylitti odotukset. Kuuden kuukauden aikana saatujen tilausten arvo oli 28,2 miljardia euroa. Tilauskanta kesäkuun lopussa oli ennätyskorkeat 551,7 miljardia euroa, mikä tuo vakautta maailman nykyisessä taloustilanteessa.

Kauden liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 24,9 miljardiin euroon. EBIT ennen kertaluonteisia eriä oli 1,4 miljardia euroa, mikä osoittaa vahvaa taloudellisesta kehitystä. EBIT oli 1,1 miljardia euroa, mikä on huomattavasti parempi kuin vastaavana kautena vuonna 2011. EADS nostaakin ohjeistustaan vahvan taloudellisen kehityksen johdosta. Konsernin kassavirta on miinuksella 1,8 miljardia euroa tuotannon jatkuvan lisäyksen ja toimitusten jaksottamisen takia. Uudet 19 miljardin arvoiset suojaukset lisäävät taloudellista vakautta.

“EADS-konsernin kuuden kuukauden tulos on vahva ja kertoo hyvästä kasvusta. Uusi johto keskittyy kannattavuuden parantamiseen ohjelmien läpiviennin tehostamisen kautta. Lisäksi jatkamme työtä EADS:n yhtenäistämisen ja kansainvälistymisen puolesta. Tärkeä askel tässä on päätöksemme perustaa Yhdysvaltoihin Airbusin tehdas”, EADS:n pääjohtaja Tom Enders sanoo. 

EADS-konserni arvioi maailman talouden ja ilmailuliikenteen kasvavan vuonna 2012. Arvio perustuu EADS:sista riippumattomien tahojen ennusteisiin olettaen, että eurokriisi ei aiheuta suurta häiriötä.

Konsernin kuuden kuukauden tulos osoittaa konsernin kasvua ja parantunutta kehitystä. Tämän johdosta EADS nostaa vuoden 2012 ohjeistustaan. 

Vuonna 2012 bruttotilausten arvioidaan ylittävän toimitusmäärät noin 600–650 lentokoneella. Airbusin odotetaan toimittavan noin 580 liikennelentokonetta, jossa on mukana 30 A380:n toimitukset tavoitteiden mukaisesti.

EADS:n arvion mukaan liikevaihto kasvaa noin 10 prosenttia vuonna 2012. Kaiken kaikkiaan vuoden 2012 EBIT ennen kertaluonteisia eriä odotetaan olevan noin 2,7 miljardia euroa. Arvio perustuu erityisesti Airbusin, Eurocopterin ja Astriumin vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden tuloskehitykseen.

Tulevaisuudessa tulokseen vaikuttaa vahvasti konsernin kyky viedä menestyksekkäästi läpi A400M:n, A380:n ja A350 XWB:n kaltaisia monimutkaisia ohjelmia asiakkaille tehtyjen sitoumusten mukaisesti.