EADS:n yhdeksän kuukauden tulos odotettua parempi

EADS_A350EADS:n tulos vuoden kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä oli odotettua parempi. Makrotalouden levottomuuksista huolimatta liikennelentokoneiden markkina vetää edelleen, mutta läntisen maailman puolustusmarkkinoilla oli paineita odotetusti.
Yhdeksän kuukauden aikana EADS sai tilauksia 93,9 miljardin euron arvosta, ja tilauskanta nousi ennätyslukemiin 503 miljardiin euroon. Kauden liikevaihto oli 32,7 miljardia, jossa on kasvua 4 prosenttia. Kasvu tuli varsinkin Airbusin liikennelentokoneista, Eurocopterista ja Astriumista.

EBIT ennen kertaluonteisia eriä oli noin 1,1 miljardia euroa. Tähän vaikuttivat pääasiassa Eurocopterin ja Airbusin kaupallisessa toiminnassa tapahtuneet kehitykset sekä Airbusissa ja pääkonttorissa tehdyt onnistuneet jaksotukset.. Tulos ennen korkoja ja veroja oli 885 miljoonaa euroa. Kassavirta pysyi vahvana. Yritysostojen jälkeen nettokassavarat ovat 11,4 miljardia euroa.

“Yhdeksän kuukauden tulos on odotettua parempi, ja tämä on konsernin suorituskyvyn parantamiseksi tekemien toimenpiteiden ansiota. Olen luottavainen, että liikennelentokoneiden markkinat ja vahva tilauskantamme ylläpitävät kasvuamme tulevina vuosina”, EADS:n pääjohtaja Louis Gallois sanoo.

Konsernille yksi tärkeimmistä asioista on A350 XWB -lentokoneen pääkomponenttien valmius kokoonpanon käynnistyksessä, joka on nyt aikataulutettu vuoden 2012 ensimmäiselle neljännekselle ja käyttöönotto vuoden 2014 ensimmäiselle puoliskolle.

EADS:n omat tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat 2 151 miljoonaan euroon (vertailujaksolla 2 038 miljoonaa). Näiden suurin kohde oli Airbusin A350 XWB -koneen kehitys.

EADS nostaa heinäkuussa annettua ohjeistustaan vuodelle 2011 tilausten, liikevaihdon, EBIT-tuloksen ennen kertaluontoisia eriä sekä kassavirran osalta.

Airbusin arvioidaan toimittavan 520–530 liikennelentokonetta vuonna 2011 ja uusien tilausten määrän olevan noin 1 500. EADS:n vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 4 prosenttia vuoden 2010 45,8 miljardista eurosta.

  • Vuoden 2011 ohjeistusta nostettu tilauksille, liikevaihdolle, EBIT-tulokselle ennen kertaluonteisia eriä sekä kassavirralle
  • Saatujen tilausten määrä noussut 63 prosenttia 93,9 miljardiin euroon vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, tilauskanta ennätyssuuri 503 miljardia euroa
  • Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 32,7 miljardiin euroon
  • EBIT ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 29 prosenttia 1,1 miljardiin euroon
  • Kassavirta vahva ennen Vector Aerospacen ostoa noin 600 miljoonalla eurolla, hieman alhaisempi kuin vertailujaksolla
  • Nettotulos ennen kertaluonteisia eriä nousi 86 prosenttia 565 miljoonaan euroon
  • Vuoden 2014 ensimmäiselle puoliskolle aikataulutetusta A350 XWB -lentokoneen käyttöönotosta 200 miljoonan euron kulut