Euroopan taivas yhtenäistyy - SES2+ -hankkeen odotetaan nytkähtävän eteenpäin

jattovanat_2Euroopan lennonvarmistusjärjestelmä on ottamassa uuden ison harppauksen eteenpäin. Yhtenäisen Euroopan taivaan eli Single European Sky 2+ (SES2+) -hankkeen odotetaan siirtyvän kohti toteutusvaihetta EU:n liikenneministerien kokouksessa Brysselissä 3. joulukuuta. SESAR:in odotetaan tuovan taloudellista hyötyä koko Euroopalle.

Liikenneneuvoston kokouksessa on tarkoitus saavuttaa yhteinen yleisnäkemys hankkeesta. Yhteisymmärryksen saavuttaminen on komission liikennepolitiikan keskeisiä prioriteetteja. Tarkoituksena on nopeuttaa lennonvarmistuspalveluiden uudistamista.

Euroopan ilmatilan tehottomuuden arvioidaan aiheuttavan vuosittain lähes 5 miljardin euron ylimääräiset kustannukset lentoyhtiöille ja niiden asiakkaille. Lentoliikenteen odotetaan myös kasvavan vauhdikkaasti ja vuoteen 2020 mennessä Euroopan ilmatilassa ennustetaankin lentävän päivittäin jopa 40 000 lentoa.

Joulukuun 5. päivä allekirjoitettava kumppanuussopimus merkitsee alkua SESAR-tutkimusohjelman toteuttamisvaiheelle ja Euroopan ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamista.

SES2+ keskittyy lennonvarmistuspalveluiden tehokkuuden parantamiseen ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmän hajanaisuuden poistamiseen. Suomen valtioneuvoston mukaan yhtenäisen Euroopan taivaan tavoitteet ovat kannatettavia mutta on tärkeä pyrkiä ottamaan huomioon jo toteutetut toimet.

Pääasiallisena sisältönä sopimuksessa on viisi toimenpidealuetta: kansalliset valvontaviranomaiset, suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä, toiminnalliset ilmatilalohkot FAB, lennonvarmistuksen tukipalvelut ja verkon hallinta.

SES2+:lla ei ole vaikutuksia lennonvarmistuspalveluiden tarjoajan nimeämiseen vaan Suomessa Finavia jatkaa integroitujen lennonvarmistuspalveluiden tarjoamista kuten ennenkin. Tukipalveluiden kilpailuttaminen siviili-ilmailun lentosääpalvelut mukaanlukien on vapaaehtoista.

Lue myös:

Artikkeli: Ilmatilanhallinnan hankkeilla miljoonasäästöt lentoyhtiöille