Eversti Eskelinen nimitettiin kenraaliksi

Sampo_Eskelinen_IlmavoimatTasavallan Presidentti  nimitti  Pääesikunnan suunnitteluosaston osastopäällikön, eversti Sampo Ilmari Eskelisen kenraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi. Eskelinen toimi ennen pääesikuntaan siirtymistään Ilmavoimien operaatiopäällikkönä.

Presidentti Niinistö nimitti 20. marraskuuta Eversti Sampo Ilmari Eskelisen (s. 1964) kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2016 - 31.3.2019.

Presidentti nimiti kenraalikuntaan samalla myös Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan, eversti Mikko Petteri Heiskasen (s. 1963) 1.1.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntapäällikön, eversti Timo Tapio Kakkolan (s. 1962) 1.1.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Nimitysten jälkeen tapahtuvat varsinaiset ylennykset ilmoitetaan myöhemmin.

Eversti Sampo Eskelinen on toiminut Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä 1. elokuuta 2015 lähtien. Pääesikunnan tehtävänä on huolehtia valtakunnan sotilaallisen suorituskyvyn ylläpidosta, suunnittelusta ja valmiudesta.

Eversti Eskelinen on aiemmin palvellut muun muassa Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, Satakunnan lennoston komentajana, osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa sekä osastoesiupseerina Pääesikunnassa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2010.

Lue myös: