Eversti Kim Jäämeri ilmavoimien operaatiopäälliköksi

kimjaameri_ilmavoimatPuolustusvoimain komentaja on määrännyt Satakunnan Lennoston komentajan, eversti Kim Jäämeren ilmavoimien operaatiopäälliköksi. Tehtävän nykyinen haltija, eversti Ossi Sivén siirtyy Karjalan Lennoston komentajaksi 1. heinäkuuta.

Eversti Jäämeri on toiminut Satakunnan Lennoston komentajana tammikuusta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Maanpuolustuskurssien johtajana, osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla ja apulaisosastopäällikkönä sekä vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

 Jäämeri suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1999. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2006.

Eversti Ossi Sivén on toiminut ilmavoimien operaatiopäällikkönä tammikuusta 2011. Aikaisemmin hän on muun muassa toiminut apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla, esikuntapäällikkönä sekä pääjohtokeskuksen päällikkönä Karjalan Lennostossa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2007.

Uudeksi komentajaksi Satakunnan Lennostoon on määrätty eversti Sampo Eskelinen. Hän on tammikuusta 2011 toiminut ilmavoimien suunnittelupäällikkönä ilmavoimien Esikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa osastoesiupseerina Pääesikunnan suunnitteluosastolla ja erityistehtävissä Puolustusvoimien Tiedustelukeskuksessa. Eskelinen suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1997. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2010.

Everstiluutnantti Henrik Elo siirtyy 31. Hävittäjälentolaivueen komentajaksi Karjalan Lennostoon 1.elokuuta lukien. Hän toimii tällä hetkellä osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla.

Everstiluutnantti Jukka-Pekka Kiukas on määrätty Erikoisjääkäripataljoonan komentajaksi Utin Jääkärirykmenttiin 1.heinäkuuta alkaen. Hän toimii tällä hetkellä osastoesiupseerina operatiivisella osastolla Maavoimien Esikunnassa.