FAA kumosi Boeing 737 MAX -koneiden lentokiellon - taivaalle paluu vasta uusien ehtojen täytyttyä

Boeing_737MAX_noseYhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA on kumonnut Boeing 737-8 ja 737-9 eli 737 MAX -koneiden lentokieltoa koskevan määräyksen. FAA:n valvonnan piirissä olevat lentoyhtiöt voivat nyt aloittaa työt koneiden käyttöönottamiseksi. Päätös mahdollistaa myös Boeingille uusien 737 -koneiden toimitusten uudelleenkäynnistämisen. Kumottu määräys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Boeing 737 MAX -koneet palaisivat käyttöön välittömästi.

FAA:n johtaja Steve Dickson allekirjoitti 18. marraskuuta 2020 määräyksen, joka mahdollistaa Boeing 737 MAX -koneiden paluuta takaisin kaupallisen ilmakuljetuksen pariin.

Viimeisen 20 kuukauden aikana FAA on pyrkinyt yhdessä lentokonevalmistaja Boeingin ja muiden ilmailuviranomaisten kanssa selvittämään ja ratkaisemaan turvallisuusongelmat , jotka johtivat 346 ihmisen kuolemaan Lion Airin lennolla PT610 ja Ethiopian Airlinesin lennolla ET302. Tapahtumat johtivat Boeing 737 MAX -koneiden lentokieltoon 13. maaliskuuta 2019 lähtien.

Prosessin aikana FAA on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden ilmailuviranomaisten kuten Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n kanssa. Näiden toimien aikanan myös FAA:n johtaja on osallistunut lentokoulutukseen sekä ohjannut Boeing 737 MAX -konetta, jotta hän voi varmistua ensikädessä koneen toimivuudesta.

"Olen 100 prosenttisen luottavainen koneeseen ja voin lentää sillä perheeni kanssa", kommentoi FAA:n johtaja Steve Dickinson.

B737MAX7_FF_2Sen lisäksi, että FAA kumosi lentokiellon antoi se myös lentokelpoisuusmääräyksen jonka mukaiset toimet tulee olla toteutettuna ennen kuin Boeing 737 MAX (737-8 ja 737-9) voivat palata taivaalle. Lisäksi muutoksia on tehty myös lentäjien koulutusvaatimuksiin.

Nyt 18. marraskuuta 2020 annettu lentokiellon kumoaminen ei siis mahdollista lentokiellossa olleiden koneiden välitöntä palauttamista kaupallisen lentokuljetuksen piiriin.

FAA:n asettamat vaatimukset koskevat 737 MAX -koneeseen asennettavia uusia ohjelmistoja, erinäisten johdotusten muutostöitä sekä lentäjien koulutusvaatimuksien täyttämistä. Lentokoulutusvaatimukset koskevat mm. onnettomuudet aiheuttanutta MCAS-järjestelmää (Maneuvering Characteristics Augmentation System), jonka olemassa olosta tai toiminnasta lentäjille ei ollut kerrottu. Toinen painopistealue on korkeusvakaajaan toimintaan liittyvät vikatilanteet sekä  trimmausjärjestelmän toiminta. Myös epäluotettavan nopeustiedon tunnistaminen on mukana painotettuna.

Lisäksi tulee varmistua lentokoneiden olevan muutoinkin kunnossa ennen kuin ne otetaan käyttöön pitkäaikaissäilytyksestä.

Muiden ilmailuviranomaisten kuten Transport Canadan ja EASA:n odotetaan seuraavan FAA:n määräyksiä, mutta niillä voi olla myös omia vaatimuksia.

Aikanaan, kun MAX-koneet lentävät jälleen tulevat FAA ja muut ilmailuviranomaiset arvioimaan mahdollisia lisäparannuksia koneen kehittämiseksi. FAA suorittaa myös samaa tiukkaa ja jatkuvaa lentokelpoisuuden arviointia MAX-koneiden turvallisuuden varmistamiseksi Yhdysvalloissa.

"FAA:n antama määräys on tärkeä virstanpylväs. Työskentelemme yhdessä viranomaisten ja asiakkaidemme kanssa palauttaaksemme lentokoneen takaisin käyttöön maailmanlaajuisesti", kommentoi Boeingin liikennekoneyksikön johtaja Stan Deal FAA:n päätöstä.

Lentokoneeseen ja lentäjien koulutukseen tehtävien muutosten lisäksi Boeing pyrkii vahvistamaan turvallisuutta ja laatua eri toimilla. Niistä yksi on organisaatiomuus, jonka myötä yli 50 000 insinööriä on otettu uuteen turvallisuusyksikköön. Sen tehtävänä on yhdenmukaistaa turvallisuusvastuut koko yhtiössä. Toisena asiana on turvallisuuskulttuuri, joka kehitetään entisestään laajan läpinäkyvästi ja nopeasti asioihin puuttuvaksi. Käyttöön otetaan myös uudenlaisia prosesseja, joiden on määrä parantaa laatua.


Lue myös: