Finavia tukemaan Vantaan purotalkkaritoimintaa

deicing_apron_6Lentokenttäyhtiö Finavia panostaa Vantaan purojen kunnostustöihin tukemalla kaupungin purotalkkaritoimintaa. Kyseessä on vuoden 2016 aikana aloitetut purojenkunnostyöt eri puolilla Vantaan kaupunkia. Helsinki-Vantaalla tarkkaillaa lentokentän vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Erityisesti haittana on lentokoneiden jäänpoistossa käytettävä glykoli.

Finavia on panostanut viime vuosina paljon lentoasemalta tulevien vesien kuormituksen vähentämiseksi. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarkkaillaankin säännöllisesti toiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin.

Mittavia investointeja on tehty mm. keskitettyihin jäänpoistoalueisiin ja asematasovesien kokoamiseen sekä johtamiseen jätevedenpuhdistamolle. Jäänpoistoalueet asematasoilla 6 ja 8 ovat käytettävissä molempien päälähtökiitoteiden odotuspaikkojen läheisyydessä.

Toimenpiteiden ansiosta lentokoneiden jäänpoistossa käytettävistä glykolivesistä on saatu nykyisin kerättyä talteen yli 80 prosenttia. Purovesien laadun seurannassa on nähty, että toteutetut toimenpiteet hulevesien aiheuttaman kuormituksen hallitsemiseksi ovat tuottaneet hyvää tulosta.

glykoli"Haluamme olla mukana myös purojen alajuoksulla tehtävässä kunnostustyössä, jotta kalojen kutumahdollisuudet puroissa kohenevat. Kaupungilla on Kylmäojan puhdistumisesta ja kalakunnostustöistä jo hyviä kokemuksia, taimen on taas noussut sinne kutemaan. Tukemalla Vantaan purotalkkaritoimintaa olemme mukana vahvistamassa lentoasemakaupungin purojen elinvoimaisuutta ja samalla tuemme kaupungin viihtyisyyttä", sanoo kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen Finaviasta.

"Vantaalla on kahtena edellisen vuotena kiinnitetty erityistä huomiota virtavesiin, kun olemme viettäneet purojen ja jokien teemavuosia. Huhtikuussa valmistuneet virtavesien kehittämisperiaatteet sisältävät noin 60 jatkotoimenpidettä, joiden avulla jatketaan teemavuosien aikana virtavesien hyväksi tehtyä työtä", toteaa Vantaan kaupungin puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen.

KUN_imuauto_Miikka_Hult"On hienoa, että myös Finavia tulee mukaan tukemaan kaupungin tavoitetta lisätä Vantaan purojen ja jokien tunnettuutta, arvostusta, elinvoimaa ja monimuotoisuutta", jatkaa Keskinen

Kaupungin purotalkkarit aloittivat työnsä toukokuun lopulla. He toimivat puroilla ympäri Vantaata. Talkkareiden työlistalla on muun muassa virtavesien kunnostamista, virtausesteiden poistamista, talkoiden järjestämistä sekä roskien siivoamista ja haitallisen vieraslajin jättipalsamin poistamista. Suunnitelmissa on myös järjestää lentoaseman henkilöstön kanssa yhteiset purokunnostustalkoot kesäkuun aikana.