Finnair etenee säästösuunnitelmissaan

Huoltotoiminnan yhteistyökumppaneiden kartoitus alkaa

Finnairin aiemmin toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä julkistettujen säästötavoitteiden suunnittelu edistyy. Kuten elokuun alussa kerrottiin, Finnair tavoittelee vuosittaisia 140 miljoonan euron kustannussäästöjä vuoteen 2014 mennessä tappiokierteensä katkaisemiseksi.

Rakenteellisten muutosten suunnittelu on jaettu yhtiön pääkustannusalueittain, joita ovat myynti ja markkinointi, laivastokustannukset, henkilöstökustannukset sekä huoltotoiminta. Suunnittelutyö etenee kaikilla alueilla.

Myynnissä ja markkinoinnissa tavoitteena on panostaa jatkossa entistä enemmän digitaaliseen markkinointiin, internet-myyntiin sekä yritysmyyntiin Finnairille strategisesti tärkeillä markkinoilla ja lisätä siten kustannustehokkuutta merkittävästi.

Finnair on neuvotellut raukeamassa olevat lentokoneiden leasing-sopimukset nykyistä leasing-markkinatilannetta vastaaviksi ja jatkaa näitä neuvotteluita. Samalla Finnair arvioi laivastonsa optimaalista kokoa Euroopan lentoliikenteessä.

Henkilöstökuluissa, jotka muodostavat noin viidenneksen yhtiön kokonaiskuluista, tavoitellaan myös selvää työn tuottavuuden lisäämistä vuoteen 2014 mennessä. YT-neuvotteluja ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole aloitettu, sillä säästöjen suunnittelu on vielä alkuvaiheessa. Sen sijaan yhtiö pyrkii keskustelemaan avoimesti koko henkilöstön kanssa eri säästövaihtoehdoista.

Huoltotoiminnoissa, joissa Finnair on pyrkinyt tarjoamaan lentokoneiden, niiden osien, moottoreiden sekä laskutelineiden  korjaus- ja huoltopalveluita ulkopuolisille lentoyhtiöille oman lentoliiketoimintansa lisäksi, Finnair aloittaa kartoitustyön teknisten palveluiden toimittajista sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista ja tuottavuuden lisäämismahdollisuuksista. Selvitystyö koskee Finnair Tekniikkaa (Technical Services ja Engine Services).  Selvitystyö kestänee useita kuukausia.

– Vaikka olemme Finnairissa saavuttaneet kustannussäästöjä viime vuosina, kannattavuuskehityksemme on kuitenkin ollut epätyydyttävä ja tuloksemme viime vuosina tappiollinen. Kulurakenteemme on useimpiin kilpailijoihimme verrattuna tuntuvasti korkeampi, minkä vuoksi meidän on uudelleen arvioitava toimintatapamme ja rakenteemme. Kuten toisen vuosineljänneksen tuosjulkistuksen yhteydessä totesimme, meidän on löydettävä ratkaisut rakenteellisiin ongelmiimme, jotta saavutamme kestävän kannattavuuden. Vaikka muutokset tulevat varmasti olemaan kipeitä, niin vain niiden avulla voimme rakentaa tulevaisuuden Finnairia ja tervettä liiketoimintaa, yhtiön toimitusjohtaja Mika Vehviläinen luonnehtii muutosprosessia.

 – Tekemämme kustannusanalyysin pohjalta on ilmeistä, että Finnair Tekniikan kustannuskilpailukyky on kilpailijoitaan selkeästi heikompi. Osana Finnairin kannattavuusohjelmaa kartoitamme vaihtoehtoja tämän kustannuseron kuromiseksi. Vielä emme tiedä, millaisia vaihtoehtoja mahdollisesti löydämme, mutta kartoitamme pian tarjouskilpailun avulla eri huoltopalveluyritysten tarjoamia mahdollisuuksia. Hinta-laatusuhteeltaan hyvän ratkaisun löytäminen on välttämätöntä Finnairin tulevaisuuden kannalta. Meidän on kyettävä löytämään kustannustehokas, mutta samalla laadukas ratkaisu tälläkin osa-alueella, Finnairin johtoryhmän jäsen, lentoyhtiön operativiisesta toiminnasta vastaava Ville Iho toteaa.

Lisäksi Finnair on jo aloittanut ja aloittamassa lukuisia, pienempiä säästötoimia yhtiön eri toiminnoissa. Finnair jatkaa määrätietoisesti säästömahdollisuuksien kartoittamista ja se raportoi työn etenemisestä tarpeen mukaan.