Finnair kasvatti heinäkuussa matkustajamääriään - matkustajakäyttöaste pysyi lähes ennallaan

FinnairA350tailFinnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 9,2 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 8,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvua toivat erityisesti uudet Aasian-reitit

Voimakkaasta kasvusta huolimatta Finnairin matkustajakäyttöaste pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli 88,7 prosenttia (89,1 prosenttia).

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi heinäkuussa 13,0 prosenttia erityisesti Fukuokan ja Guangzhoun reittiavausten myötä, ja liikenne kasvoi 10,7 prosenttia. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi heinäkuussa pääasiassa Chicagon vuorolisäysten myötä 24,8 prosenttia, ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi 19,4 prosenttia.

Yhtiön Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,0 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,5 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti supistui 16,4 prosenttia erityisesti kiitotieremontin vuoksi peruttujen Rovaniemen lentojen ja muiden kotimaan kohteiden lentovuorojen sopeutusten myötä, ja liikenne väheni 12,5 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi heinäkuussa 7,2 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 13,8 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Heinäkuussa Finnairin lennoista 85,6 prosenttia (89,3) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2016

  heinäkuu 2016 muutos % vuoden 2016 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 1 033,7 5,5 6 387,1 8,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 099,4 9,2 19 732,6 7,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 748,1 8,6 15 739,9 6,8
Matkustajakäyttöaste % 88,7 -0,4 p 79,8 -0,5 p
Rahti ja posti tn 12 925,6 15,9 83 925,3 14,9
Tarjotut tonnikilometrit 455,7 10,9 2 906,7 8,5
Myydyt tonnikilometrit 324,1 9,6 1 913,1 8,8
Kokonaiskäyttöaste % 71,1 -0,9 p 65,8 0,2 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 720,1 6,2 3 892,9 5,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 296,6 4,0 7 708,8 3,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 160,1 5,5 6 102,5 3,8
Matkustajakäyttöaste % 89,5 1,3 p 79,2 0,3 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 33,5 13,1 176,5 21,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 273,2 24,8 1 577,6 30,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 238,0 19,4 1 276,9 25,9
Matkustajakäyttöaste % 87,1 -4,0 p 80,9 -2,9 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 172,7 10,4 1 025,4 5,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 464,9 13,0 9 556,5 7,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 300,2 10,7 7 738,2 6,2
Matkustajakäyttöaste % 88,8 -1,8 p 81,0 -0,8 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 107,5 -7,1 1 218,9 12,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 64,7 -16,4 889,7 11,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 49,9 -12,5 622,3 11,8
Matkustajakäyttöaste % 77,1 3,4 p 69,9 0,2 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 439,4 16,3 73 484,8 15,1
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 330,2 37,1 14 746,6 22,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 848,9 18,6 5 270,9 17,1
- Asian rahtiliikenne tn 8 148,4 11,6 52 450,4 13,0
- Kotimaan rahtiliikenne tn 111,9 -8,9 1 016,9 6,9
Rahtilento tn** 1 486,3 13,3 10 417,9 13,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 925,6 15,9 83 925,3 14,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 132,3 7,5 857,7 7,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 78,1 12,7 505,1 15,0
Tarjotut   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 124,0 7,2 801,7 7,5
Myydyt   reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 70,7 13,8 452,3 14,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 59,0 2,7 p 58,9 3,9 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 33,8 -1,9 p 40,2 -0,3 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 64,0 4,7 p 61,2 4,6 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  57,0 3,3 p 56,4 3,5 p

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä