Finnair petrasi matkustajalukuja selvästi vuoden takaisiin - pandemiaa edeltäviin lukuihin vielä matkaa

Airbus_tails_HELFinnairin matkustajaliikenneluvuissa on selvää parannusta vertailukaudesta, mutta  kokonaisluvuissa ei ollut suuria muutoksia verrattuna edelliskuukauteen. Vaikka suunta on varovaisen positiivinen ollaan pandemiaa edeltävän ajan lukuja edelleen perässä merkittävästi.

Finnair kuljetti vuoden 2022 syyskuussa 890 500 matkustajaa eli 198,7 % enemmän kuin vuoden 2021 syyskuussa. Finnairin syyskuun 2022 matkustajamäärä oli 1,1 % enemmän kuin elokuussa 2022. Pandemiaa edeltävää aikaa ollaan kuitenkin jäljessä, kun syyskuussa 2019 Finnair kuljetti 1 279 700 matkustajaa eli noin 43 prosenttia nykyistä enemmän.

Koronapandemian vaikutukset, mukaan lukien monien valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä.

Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Finnair pystyi kuitenkin jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana. Sen seurauksena ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena syyskuussa.

Finnair operoi syyskuussa päivittäin keskimäärin 268 lentoa mukaanlukien pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 86,1 % enemmän verrattuna vuoden 2021 syyskuuhun ja 5,9 % enemmän kuin elokuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 syyskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi syyskuussa 117,5 % vertailukaudesta ollen 2 711,4 miljoonaa henkilökilometriä. Edelliskuukaudesta laskua oli 2,3%. Pandemiaa edeltävään aikaan eli syyskuuhun 2019 verrattuna ero on suuri. Tuolloin Finnair tarjosi 3 994,2 miljoonaa henkilökilometriä eli noin 47 prosenttia nykyistä enemmän.

Finnairin liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 306,4 % vertailukaudesta ollen 2 052,3 miljoonaa henkilökilometriä. Edelliskuukaudesta laskua oli 4,9%.  Myytyjen henkilökilometrien määrä oli syyskuussa 2019 eli ennen pandemiaa 3 264,5 miljoonaa henkilökilometriä. Pandemiaa edeltävää aikaa ollaan sen osalta perässä noin 59 prosenttia.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 827,9 % Aasian-liikenteessä, 578,7 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 201,5 % Euroopan-liikenteessä ja 53,9 % kotimaanliikenteessä.

Matkustajakäyttöaste oli 75,7 % nousten 35,2 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 2,1 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta. Syyskuussa 2019 matkustajakäyttöaste oli 81,7%.

Syyskuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (76,1 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (65,4 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,8 % ja kotimaanliikenteen 78,0 %.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 136,3 %. Syyskuussa 2022 Finnair kuljettin Aasiaan 75 500 matkustaja eli lähes yhtä paljon kuin kuukautta aiemmin. Sen sijaan syyskuusta 2019 ollaan perässä roimasti, kun tuolloin Aasian-lennoilla kulki 208 600 matkustajaa.

Pohjois-Amerikan -liikenteen tarjonta kasvoi 67,4 %. Syyskuussa 2022 Finnair kuljetti Pohjois-Amerikan lennoilla kaikkiaan 50 300 matkustajaa. Finnair lensi Yhdysvaltoihin syyskuussa 2022 Helsinki-Vantaalta sekä Tukholmasta.  Vuonna 2019 Finnair kuljetti Pohjois-Amerikkaan 41 800 matkustajaa. Yhdysvaltain lisälentojen määrä näkyy selvästä tältä osin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 147,5 % vertailukaudesta ja matkustajia kuljetettiin syyskuussa 2022 kaikkiaan 647 600. Pandemiaa edeltävänä aikana eli syyskuussa 2019 matkustajia oli 841 900 eli 30 prosenttia nykyistä enemmän. 

Finnairin kotimaanliikenteen kapasiteetti kasvoi 39,4 % ja matkustajia kuljetettiin syyskuussa 2022 kaikkiaan 117 200. Pandemiaa edeltävänä aikana eli syyskuussa 2019 matkustajia oli 187 400.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta eli syyskuusta 2021 Aasian-liikenteessä 828,8 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 559,0 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 197,2 % ja kotimaanliikenteessä 81,7 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta Finnairin syyskuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta ja pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 63,2 % vertailukaudesta, mutta laskivat 7,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair kuljetti syyskuussa 2022 kaikkiaan 9 119,0 tonnia rahtia, kun vuoden 2019 elokuussa rahtia kuljetettiin 15 774,9 tonnia eli lähes 73 prosenttia enemmän.

Vastaavat syyskuun myydyt tonnikilometrit nousivat 36,8 %, mutta laskivat 0,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Molempien lukujen nousu johtui koronaviruspandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen syyskuussa 2021.

Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 0,1 % vertailukaudesta, mutta laskivat 8,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 19,8 %, joka oli lisäksi  0,8 % vähemmän kuin edeltäneessä kuukaudessa. Luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli syyskuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla.

Rahdin kysyntä jatkui Finnairin mukaan edelleen vahvana myös syyskuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit laskivatkin 4,0 % vertailukaudesta ja 0,2 % edeltäneestäkin kuukaudesta.

Finnairin lennoista 84,5 % (92,7 %) saapui syyskuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2022

  syyskuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 890,5 198,7 6 645,3 399,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 711,4 117,5 23 112,9 290,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 052,3 306,4 15 238,6 622,2
Matkustajakäyttöaste % 75,7 35,2p 65,9 30,2p
Rahti ja posti tn 9 188,1 -4,0 91 986,8 45,2
Tarjotut tonnikilometrit 371,5 51,5 3 413,0 131,5
Myydyt tonnikilometrit 240,2 107,5 1 961,1 198,8
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 75,5 828,8 482,2 938,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 742,6 136,3 6 202,0 167,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 565,1 827,9 3 624,4 937,6
Matkustajakäyttöaste % 76,1 56,7p 58,4 43,4p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 647,6 197,2 4 732,8 440,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 311,7 147,5 10 501,4 373,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 047,2 201,5 7 823,1 510,0
Matkustajakäyttöaste % 79,8 14,3p 74,5 16,7p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 50,3 559,0 424,2 1 237,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 575,8 67,4 5 544,5 455,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 376,6 578,7 3 177,8 1 276,2
Matkustajakäyttöaste % 65,4 49,3p 57,3 34,2p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 117,2 81,7 1 005,9 167,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 81,3 39,4 864,9 126,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 63,5 53,9 613,4 148,0
Matkustajakäyttöaste % 78,0 7,3p 70,9 6,2p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 937,1 526,2 16 364,5 806,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 373,6 7,6 25 464,0 307,0
- Aasian rahtiliikenne tn 4 776,9 48,8 40 919,6 71,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 31,4 -0,1 259,3 4,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 119,0 58,4 83 007,4 158,3
Rahtilento tn** 69,1 -98,2 8 979,4 -71,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 188,1 -4,0 91 986,8 45,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 91,6 0,1 965,9 64,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 56,7 -19,8 599,9 28,0
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 91,0 63,2 877,3 195,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 56,4 36,8 532,0 130,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 62,0 -15,4p 62,1 -17,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 51,8 -17,7p 56,9 -11,6p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 81,1 -4,7p 72,9 -12,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,0 -12,0p 60,6 -16,9p

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä