Finnair rikkoi matkustajaennätyksensä odotetusti myös heinäkuussa - täsmällisyys heikkeni

Finnair_A350_LWKFinnairin kiito jatkuu ja yhtiö rikkoi odotetusti matkustajaennätyksensä myös heinäkuussa 2018. Yhtiö kuljetti kuukauden aikana 1 287 800 matkustajaa eli 15,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Täsmällisyys sen sijaan heikkeni merkittävästi.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi heinäkuussa 14,1 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajamäärä kasvoi Aasian -liikenteessä 9,0 %, Euroopan -liikenteessä 15,1 % Pohjois-Amerikan -liikenteessä 17,5 % ja kotimaan liikenteessä 29,2 %.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 11,8 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 1,9 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 88,4 %.

Tarjotusta kapasiteetista 47 % oli Aasian-liikenteessä, 43 % Euroopan reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut Airbus A350-900 -laajarunkokoneet.

Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 10,7 %. Kasvu tuli pääasiassa lentojen lisäyksistä Tokioon ja Bangkokiin sekä uuden Nanjingin-reitin avauksen ja uusimpien koneiden suuremman penkkimäärän johdosta.

Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 13,7 %, mikä oli seurausta pääasiassa Chicagon-reitin lisävuoroista sekä kahdesta lisävuorosta San Franciscoon.

Finnair_A350_TO Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,7 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista.

Lisäkapasiteetti kohdistui useiden kohteiden, etenkin Tallinnan, Bergenin, Berliinin, Gdanskin, Pietarin ja Moskovan, lisävuoroihin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin.

Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 24,2 % vertailujaksosta. Merkittävä osa kasvusta suhteessa vertailukauteen muodostui Oulun lentokentästä, joka oli viime heinäkuussa suljettuna kiitotieremontin vuoksi. Kotimaan kasvulukuja puolestaan hillitsi Tampereen lentokenttä, joka oli osan heinäkuuta suljettuna.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 8,4 % Aasian-liikenteessä, 14,2 % Euroopan-liikenteessä, 17,8 % Pohjois-Amerikan -liikenteessä ja 27,5 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 90,7 %, Euroopan-liikenteen 85,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 93,9 % ja kotimaan liikenteen 68,8 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 1,9 prosenttiyksikköä 88,4 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat heinäkuussa 12,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 11,2 % erityisesti Japanin rahtimarkkinan hyvän kehityksen ansiosta. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Heinäkuussa 77,4 % (86,7) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2018 

 

  heinäkuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä         
Matkustajat 1000  1 287,8 15,2 7 761,7 14,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. (ASK) 3 947,8 14,1 24 332,2 17,6
Myydyt henkilökilometrit milj. (RPK) 3 489,5 11,8 20 351,8 17,3
Matkustajakäyttöaste %  88,4 -1,9p 83,6 -0,3p
Rahti ja posti tn  14 209,5 1,1 85 058,0 -1,5
Tarjotut tonnikilometrit   573,7 10,8 3 580,1 16,3
Myydyt tonnikilometrit  403,1 9,6 2 360,1 13,5
         

Aasian reittiliikenne 
           
Matkustajat 1000  224,7  9,0  1 415,5  21,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 861,5  10,7  12 255,6  22,4 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 688,1  8,4  10 694,6  21,6 
Matkustajakäyttöaste %  90,7 -2,0p  87,3 -0,6p 
             
Euroopan reittiliikenne             
Matkustajat 1000  903,6  15,1  4 760,0  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  1 690,8  17,7  9 163,7  11,8 
Myydyt henkilökilometrit milj.  1 451,4  14,2  7 382,6  11,1 
Matkustajakäyttöaste %  85,8 -2,6p  80,6 -0,5p 
             
Pohjois-Amerikan reittiliikenne             
Matkustajat 1000  40,5  17,5  208,8  18,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  310,1  13,7  1 783,8  16,9 
Myydyt henkilökilometrit milj.  291,3  17,8  1 534,9  20,5 
Matkustajakäyttöaste %  93,9 3,3p  86,0 2,6p 
             
Kotimaan reittiliikenne             
Matkustajat 1000  119,1  29,2  1 377,4  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj.  85,4  24,2  1 129,1  19,2 
Myydyt henkilökilometrit milj.  58,7  27,5  739,8  14,5 
Matkustajakäyttöaste %  68,8 1,8p  65,5 -2,7p 
             
Rahtiliikenne             
- Euroopan rahtiliikenne tn  1 848,6  -17,0  11 223,5  -23,2 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn  1 196,7  36,6  5 478,2  4,1 
- Asian rahtiliikenne tn  10 290,7  9,8  62 893,5  14,7 
- Kotimaan rahtiliikenne tn  36,1  51,3  319,4  -51,3 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä  13 372,0  7,0  79 914,6  6,0 
Rahtilento tn**  837,4  -46,3  5 143,3  -53,2 
Kokonaisrahti- ja posti tn  14 209,5  1,1  85 058,0  -1,5 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.  148,4  7,0  923,0  12,8 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.  90,7  2,8  538,7  2,1 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj.  146,8  12,8  912,1  19,8 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj.  89,3  11,2  530,2  12,5 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %  61,1 -2,5p  58,4 -6,1p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %  57,2 12,6p  50,2 -0,3p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %  67,5 -1,5p  65,3 -4,1p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  60,9 -0,9p  58,1 -3,7p 

 

*Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 –      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä