Finnair selvitti: suomalaiset kannattavat toimia, jotka suoraan vähentävät lentämisen päästöjä

Finnair_fuelingFinnair selvitti kesällä 2018 suomalaisten mielipiteitä lentämisen päästöjen vähentämisestä ja eri vaihtoehtojen toimivuudesta. Kesäkuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista on valmis maksamaan lentämisen päästöjen vähentämisestä, mutta ihmiset haluavat mahdollisen maksun ohjautuvan suoraan ympäristötoimiin. <--break- />

Matkailun vastuullisuus on siis yhä tärkeämpää suomalaisille. Finnair vastaa tähän nykytoimiensa lisäksi tarjoamalla alkuvuodesta 2019 asiakkailleen mahdollisuuden tukea suoraan hiilidioksidikuormaa vähentäviä toimia – biopolttoaineen käyttöä ja hiilinieluhankkeita.


Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä lentoliikenteen päästöjen vähentämisestä

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset (94 %) haluavat vähentää lentoliikenteen päästöjä ja monet ovat myös halukkaita maksamaan tästä osana lentolipun hintaa.

Finnair_noses

Parhaina vaihtoehtoina lentämisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi suomalaiset pitävät biopolttoaineiden käytön edistämistä (55 % vastaajista) ja hiilinieluja (28 % vastaajista). Hiilinielut sitovat itseensä ilman hiilidioksidia enemmän kuin tuottavat sitä. Esimerkiksi metsät ja muu biomassa sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä ja ne toimivat näin merkittävinä hiilinieluina.

Lentoveroa sen sijaan kannatti vain 11 %. Kun vastaajilta kysyttiin suoraan lentoverosta, 73 % vastaajista katsoi, että lentoveroa ei pitäisi ottaa käyttöön, jos sen tuottoa ei voida ohjata suoraan ympäristöhaittojen vähentämiseen.

Toisaalta 76 % olisi valmis maksamaan lisää lipusta tai vaihtoehtoisesti maksamaan lisämaksua, jos raha käytetään ympäristövaikutusten vähentämiseen. Maksun suuruudessa oli paljon hajontaa, mutta enemmistö vastaajista piti sopivana alle viiden euron – 20 euron maksua yhdensuuntaisesta Euroopan lennosta. Kuitenkin vastaajista lähes 20 % oli valmis maksamaan tätä enemmän.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että kansainväliset päästökauppamekanismit olivat monelle vieraita: yli puolet vastaajista (60 %) ei tiennyt lentoliikenteen jo olevan osa EU:n päästökauppaa eikä tulossa olevasta globaalista päästökauppajärjestelmästä (CORSIA)

Tutkimuksen toteuttivat kesäkuussa 2018 Spring Advisor ja Innolink Reserch ja siihen osallistui kattavalla otoksella noin 1200 suomalaista.


Finnair kutsuu asiakkaat mukaan kestävämmän ilmailun kehittämiseen

Finnair_A320_approach_1 "Tutkimus – kuten myös asiakkailta suoraan tuleva palaute – osoittaa, että ympäristötietoisuus on selvästi lisääntynyt. Olimme ilahtuneita siitä, miten moni on valmis panostamaan kestävämpään lentämiseen”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

”Vastuullisen matkailun kehittäminen on kaikkien asia", jatkaa Vauramo.

Finnair kutsuu nyt asiakkaansa mukaan rakentamaan kestävää lentoliikennettä. Asiakkaat voivat alkuvuodesta 2019 lähtien valita biopolttoaineen käytön edistämisen tai hiilinieluhankkeiden tukemisen Finnairin nettisivujen kautta lentoa varatessaan, matkan aikana tai sen jälkeen. Finnair tarjoaa asiakkaille kaksi vaihtoehtoa: asiakas voi ostaa biopolttoainetta haluamansa määrän tai tukea hiilinielujen kehittämiseen liittyviä hankkeita valitsemallaan summalla.

 Finnair käy nyt keskusteluja eri toimijoiden kanssa, ja tarjottavat vaihtoehdot sekä yhteistyökumppanit tarkentuvat loppuvuoden aikana.

Finnair_A350_TO”Tärkeää on, että tarjoamillamme vaihtoehdoilla voi vaikuttaa lentomatkansa päästöihin”, painottaa Vauramo.

Finnair jatkaa myös omaa vahvaa panostustaan hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi.

”Investoinnit uusiin polttoainetehokkaisiin koneisiin ovat tärkein ja mittavin ympäristötekomme, mutta teemme myös työtä ympäristön eteen päivittäisessä lentotoiminnassa ja osallistumme kansainvälisiin päästövähennyshankkeisiin”, Vauramo kertoo.

Matka_Finnair_A350_VauramoFinnairin kaukoliikennekoneista jo 11 eli yli puolet on uusia polttoainetehokkaita Airbus A350-900 -koneita. Jokainen lentomatkailija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa lentomatkansa hiilidioksidikuormaan.

 ”Lentämällä uusia koneita käyttävillä yhtiöillä ja suorinta reittiä, matkustamalla vähemmillä matkatavaroilla ja yhdistämällä lentämistä muihin liikennemuotoihin voi vähentää hiilijälkeänsä. Jatkossa asiakkaamme voivat lisäksi tukea hiilikuormaa vähentäviä hankkeita kätevästi Finnairin palvelun kautta", muistuttaa Vauramo.

 Lue myös: