Finnair toteutti osakeannin itselleen - osakkeet käytetään Flyshare-osakepalkkio-ohjelmassa

Finnair_Sharklet(Korjaus 4.4. Klo 9.38) Finnair Oyj:n hallitus päätti 1 324 933 uuden osakkeen antamisesta yhtiölle itselleen vastikkeetta. Päätös on yhtiökokouksen myöntämän osakeantivaltuutuksen mukainen. Yhtiölle liikkeeseen laskettavat osakkeet tullaan käyttämään yhtiön kannustinjärjestelmien mukaisten palkkioiden maksamiseen. Finnair tarkensi 4. huhtikuuta kyseessä olevan henkilöstön Flyshare-ohjelman osakepalkkiot. 

Finnairin osakkeiden kokonaislukumäärä on liikkeeseenlaskun jälkeen 1 408 726 198 osaketta, joista 1 724 236 osaketta on Finnairin hallussa.

Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin perjantaina 31.3.2023, minkä jälkeen Finnair on hakenut uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle yhdessä yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa.

Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi arviolta 3.4.2023.

Kyseinen osakeanti liittyi FlyShareen osallistuville luovutettaviin osakkeisiin. FlySharessa on mukana koko Finnairin henkilöstö, jotka ovat halunneet ohjelmaan mukaan.

Finnair julkisti tammikuussa 2023 myös yhtiön johdolle ja yhtiön asiantuntijoille tarkoitetun osakepalkkio-ohjelman, jonka tarkoituksena on tukea strategian toteutusta ja kannustaa osallistujia työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä. Kyse ei siis ole tämän ohjelman palkkio-osakkeista. 

Tämän osakepalkkio-ohjelman piiriin kuuluu noin 70 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Ohjelma kattaa vuodet 2023–2024 ja 2023–2025. Ohjelman perusteella mahdollisesti toimitettavien osakkeiden kokonaismäärä on kussakin ansaintajaksossa enintään 9 128 000 osaketta.

Korjaus 4.4. kello 09.38: Osakkeet käytetään Finnairin Flyshare-ohjelmaan. Uutisessa kerrottiin aiemmin ainoastaan yhtiön johdon osakepalkkio-ohjelmasta. 

Lue myös: