Finnairin hallitus päätti henkilöstön osakeohjelman uudesta kaudesta

A321ER_3Finnairin hallitus päätti henkilöstön osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta. Vuonna 2013 perustetun ohjelman tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä yhtiön osakkeenomistajiksi ja palkita heitä pitkällä aikavälillä osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhtiön omistaja-arvon kehitykseen. 

Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Nyt päätetty 12 kuukauden säästökausi alkaa 1.7.2021. Hallitus päättää mahdollisista tulevista säästökausista erikseen. 

Ohjelmassa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa osa palkastaan Finnairin osakkeisiin. Noin kahden vuoden mittaisen omistusjakson jälkeen Finnair antaa ohjelmaan osallistuneille yhden osakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden. Nämä lisäosakkeet ovat saajalleen verotettavaa tuloa. 

Lisätäkseen ohjelman houkuttelevuutta Finnair antaa 110 bonusosaketta kaikille ohjelmaan ensimmäistä kertaa osallistuville edellyttäen, että he ovat ohjelmassa mukana vähintään säästökauden kolmen ensimmäisen kuukauden ajan.

Bonusosakkeet luovutetaan lokakuussa 2021. Ohjelmaa tarjotaan noin 5 100:lle Finnairin työntekijälle Suomessa. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kuukauden bruttopalkasta.

Säästökauden 2021–2022 säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 12,3 miljoonaa osaketta laskettuna 15.12.2020 päätöskurssilla 0,61 euroa per osake. 

Osakkeita ostetaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Finnairin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Ostetuille osakkeille säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.