Finnairin ja matkailualan StopOver Finland -ohjelmalle jatkorahoitusta vuodelle 2016

EFHK_ilmasta_2016_1Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt matkailualan kolmelle Team Finland -kasvuohjelmalle jatkorahoitusta vuodelle 2016. Niistä suoraan lentoliikenteen kanssa tekemisissä olevalla StopOver Finland -ohjelmalla edistetään Suomen asemaa idän ja lännen välisenä risteyskohtana erityisesti Aasian markkinoilla.

Jatkorahoitusta myönnettiin Merellinen saaristo tutuksi kansainvälisesti -ohjelman toteutukseen 775 000 euroa, StopOver Finland -ohjelmalle 1 129 000 euroa ja FinRelax hyvinvointimatkailun kasvuohjelman toteutukseen 770 000 euroa.

Ohjelmien toteutuksesta vastaa Finpro Oy, jonka tehtävänä on auttaa suomalaisyrityksiä kasvamaan ja menestymään kansainvälisillä markkinoilla, hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja ja lisätä ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen.

"Matkailu tarjoaa Suomelle monia kasvun mahdollisuuksia. Matkailun kasvun ja kilpailukyvyn varmistamiseksi hallituksen ensi kevään puolivälitarkasteluun tullaan valmistelemaan tätä toimialaa käsittelevä kokonaisuus. Asetin juuri kesäkuun alussa yritysjohtajista koostuvan matkailun yhteistyöryhmän tuomaan omat ajatuksensa mukaan tähän pohdintaan", toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

"Matkailun kolme kasvuohjelmaa ovat nyt hyvässä vauhdissa. Viime vuonna käynnistyneissä hankkeissa keskityttiin yrityksiä ja alueita verkostoimalla tuottamaan teemojen mukaisia matkailutuotteita ja -palveluita. Tavoite rakentaa jokaisessa ohjelmassa vähintään 50 tuotetta käsittävät tuotekokonaisuudet ylittyi kirkkaasti", toteaa erityisasiantuntija Nina Vesterinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

"Pelkästään visitfinland.comin My Stay -palvelussa on tässä vaiheessa esillä jo noin 115 tuotetta sekä saaristosta ja rannikolta että Finrelax -hyvinvointiteeman alla. Stopover -tarjonta viiden tunnin pysähdyksestä viisi päivää kestäviin Suomi-vierailuihin kattaa jo 90 erilaista tuotetta. Tuotemenut kasvavat entisestään tämän vuoden aikana".

Kiinnostusta Suomen saaristoa ja rannikkoa sekä Finrelax- ja Stopover -tuotteita kohtaan herätetään aktiivisella markkinoinnilla valituilla kohdemarkkinoilla. Kevään aikana ohjelmat ovat järjestäneet näyttäviä lanseeraustapahtumia muun muassa Saksassa ja Kiinassa sekä tuottaneet suuren määrän markkinointi- ja myyntimateriaalia niin jakelukanavien kuin yritysten käyttöön.

Kesän aikana ohjelmat tuovat noin 150 matkanjärjestäjää eri kohdemaista tutustumaan kohteisiin ja matkailutuotteisiin eri puolilla Suomea. Ulkomaisia toimittajia ja bloggareita kutsutaan lähes sama määrä.

Visit Finlandin vetämät ohjelmat tarjoavat matkailuyrityksille ja -kohteille monia mahdollisuuksia kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen. Yhteisiin toimenpiteisiin tarvitaan mukaan niin pieniä ja keskisuuria elämyksiä ja aktiviteetteja tarjoavia toimijoita kuin isoja liikenneyhtiöitä ja hotelliketjuja.

Yhteistyössä oman alueen tai samaan teemaan erikoistuneiden yritysten kanssa voidaan yksittäisiä tuote-elementtejä paketoida houkuttelevimmiksi, ulkomaisille matkanjärjestäjille helposti tarjottaviksi paketeiksi. Ohjelmien tukema vahva markkinointi- ja myynninedistämistyö jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Lue myös: