Finnairin lennoille suu-nenäsuojan käyttöpakko 18.5. alkaen - turvallisuutta parannetaan useilla toimilla

Maskipakko_1Finnair seuraa odotetusti kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n ehdottamia toimenpiteitä ja ottaa lennoillaan käytännöksi suu-nenäsuojan käyttöpakon 18. toukokuuta alkaen. Toimella halutaan osin palauttaa lentomatkustajien luottamusta. Useat muut lentoyhtiöt ovat jo aiemmin ottaneet suojauspakon käyttöön lennoillaan.

 Lentomatkustus alkaa elpyä vähitellen, kun matkustusrajoituksia puretaan. Finnair varautuu vähitellen kasvaviin matkustajamäärin monin erilaisin toimin, joiden avulla lentäminen on mahdollisimman turvallista. Myös lentokenttäyhtiö Finavia julkisti oman käytäntönsä 12. toukokuuta. Sen mukaan yhtiön asiakaspalvelurajapinnassa olevat työntekijät käyttävät suu-nenäsuojaa. Sen käyttöä suositellaan myös kaikille lentoasemalla liikkyville matkustajille. Finnairin lennoilla suu-nenäsuojaa on käytettävä viimeistään 18.5. alkaen.

”Kun matkustus vähitellen elpyy ja matkustajamäärät kasvavat, haluamme kaikkien voivan tulla lennolle luottavaisin mielin. Nyt käyttöön otettavilla lisätoimilla suojaamme niin asiakkaiden kuin henkilöstömme terveyttä lentoasemalla ja lennoilla", sanoo Finnairin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Piia Karhu.

Lääketieteen asiantuntijoiden mukaan lentokone ei ole erityisen tartuntaherkkä ympäristö, sillä koneiden tehokas ilmanvaihto auttaa pitämään ilman puhtaana. Finnairin lentokoneissa on tehokkaat, sairaalatasoiset HEPA-suodattimet, jotka filtteröivat ilmasta epäpuhtauksia useaan kertaan tunnissa. Koneiden hengitysilma on sekoitus raitista ilmaa ulkopuolelta sekä suodattimien kautta kulkenutta puhdistettua ilmaa.

Myös lentokoneiden siivousta on tehostettu aiempaa perinpohjaisemmaksi. Lennon saapuessa epidemia- tai riskialueelta tehdään sille Finnairin mukaan erikoiskäsittely.

 Finnair on jo aiemmin keväällä tehnyt useita muutoksia, joilla huolehditaan asiakkaiden ja henkilöstön terveyden suojaamisesta: palveluprosesseja ja tarjoilua on muutettu, asiakkaat istuvat koneessa mahdollisimman väljästi, Finnairin palvelutiskeillä on muovisuojuksia ja lentokoneiden siivousta on entisestään tehostettu. Henkilökunta myös välttää asiakkaiden matkustusasiakirjoihin ja matkatavaroihin koskemista.

Uusista toimista matkustajille näkyvin muutos on nyt maskien käyttö koko lennon ajan. Käytäntö on voimassa 18.5. alkaen aina 31.8.2020 saakka.

”Asiakkaat tulevat lennolle omat maskit mukanaan, ja he käyttävät niitä koko lennon ajan. Myös Finnairin asiakaspalvelijat lentoasemalla ja Finnairin matkustamomiehistö käyttävät suu-nenäsuojuksia. Olemme päätyneet tähän käytäntöön, sillä maskien käyttö yleistyy kaikkialla ja ne suojaavat koneen matkustajia mahdollisilta pisaratartunnoilta. Kun kaikki käyttävät maskia suojaamme näin toinen toisiamme", kertoo Piia Karhu.

”Suosittelemme, että asiakkaat hankkivat itselleen sopivat maskit hyvissä ajoin ennen matkaa, pakkaavat mahdollisimman vähän matkatavaraa mukaan, ja tekevät lähtöselvityksen jo ennen kentälle tuloa verkossa tai mobiilisovelluksella. Kaikki varmasti myös ymmärtävät, että lennolle ei voi tulla, jos on pienikin epäilys Covid-19 tartunnasta tai hengitystieinfektio-oireita", jatkaa Karhu.

Lisäksi Finnair ottaa käyttöön useita eri muutoksia toimintaohjeissaan ja prosesseissaan. Muutoksissa on huomioitu niin viranomaissuositukset kuin alan yleiset linjaukset, ja ne astuvat voimaan viimeistään 18.5.

 • Asiakkaat ohjataan pitämään vähintään metrin etäisyys muihin ihmisiin lentoasemalla.
 • Finnairin henkilökunta käyttää suu-nenäsuojuksia lentoasemalla asiakaspalvelutilanteissa
 • Istuinpaikat lennoille jaetaan niin, että koneessa olevan tilan puitteissa asiakkailla on mahdollisimman paljon tilaa ympärillään, ja istuinjärjestys tarkistetaan vielä portilla ennen koneeseen nousua.
 • Koneen takaosassa istuvat asiakkaat nousevat koneeseen ensin.
 • Jos koneeseen siirrytään bussikuljetuksella, bussiin otetaan kerrallaan vain puolet auton kapasiteetista.
 • Matkustamohenkilökunta käyttää suu-nenäsuojuksia lennon aikana.
 • Kaikkien asiakkaiden tulee käyttää kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta koneeseen noususta koneesta poistumiseen asti.
  • Asiakkailla tulee olla mukanaan oma suojus, joka peittää nenän ja suun, ja sitä käytetään koko lennon ajan.
  • Alle 7-vuotiaiden lasten ei tarvitse käyttää suojusta.
  • Poikkeuksista suojuksen käyttöön terveyssyistä tulee saada suostumus Finnairilta etukäteen.
 • Lentokoneiden siivousta on tehostettu entisestään, ja erityisesti kohtia, joita useat ihmiset koskevat, siivotaan tehostetusti.
 • Lennoilla on saatavilla desinfiointipyyhkeitä asiakkaiden käyttöön.
 • Lennoilla on voimassa muokattu asiakaspalvelukonsepti, joka edesauttaa asiakkaiden ja matkustamopalveluhenkilökunnan kohtaamisten vähentämistä
 • Asiakkaita pyydetään tuomaan mahdollisimman vähän matkatavaroita lennoille ja välttämään turhaa liikehdintää matkustamossa.  
 • Asiakkaat poistuvat koneista pienemmissä ryhmissä.

 
IATA suositti bioturvallisuustoimia toukokuun alussa

Suu-nenäsuojan käyttöpakko on otettu käyttöön laajasti maailmalla. Eurooppalaisyhtiöistä mm. Lufthansa aloitti käytännön 4. toukokuuta ja Air France sekä KLM 11. toukokuuta.

IATA julkisti toukokuun alussa listan bioturvallisuutta parantavista toimenpiteistä, joiden käyttöönottoa se tukee.

Toimet pitävät sisällään maskipakon lisäksi liikkumisen rajoittamista lentokoneessa, koneeseen nousun ja koneesta poistumisen uudelleenjärjestelyä sekä ratkaisuja lennonaikaiseen tarjoiluun siten, että matkustajien ja henkilökunnan kohtaaminen pysyisi minimissä. Lentokoneita tulee myös siivota tehokkaammin.

Myöhemmin myös Covid-19 -testien tekeminen voisi IATA:n mukaan olla osa ratkaisua. Sen sijaan keskipenkkejä IATA ei suosita jättämään tyhjäksi. Tämä nostaisi merkittävästi lentoyhtöiden kustannuksia.

Lue myös: