FinnHEMS käynnisti kilpailutuksen kahden uuden tukikohdan helikopterikalustosta

FH20_TKU_1FinnHEMS on käynnistänyt kilpailutuksen kahden uuden tukikohdan helikoptereista ja niiden huoltopalveluista sekä vaadittavista koulutuksista. Suunnitelmissa on vuokrata 2-3 lääkärihelikopteria viiden vuoden määräajaksi. Pitkän aikavälin tavoitteena FinnHEMSillä on hankkia kokonaan oma kalusto kaikkiin kahdeksaan tukikohtaan.

FinnHEMSin helikopterihanke toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jonka tavoitteena on saada hankittua helikopterikalusto kahden uuden tukikohdan käyttöön eli Seinäjoelle ja Kaakkois-Suomeen, jossa tukikohtaa on suunniteltu Kouvolaan. Näiden tukikohtien käyttöön tarvitaan käytännössä 2-3 helikopteria. Käynnistyneessä kilpailutuksessa ovat mukana myös helikoptereiden huoltopalvelut sekä lentäjien tyyppikoulutus.

"Kilpailutus koskee 2-3 helikopteria. Määrä on riippuvainen helikopterityypistä, sillä mikäli valinta kohdistuu samaan tyyppiin kuin meillä on jo käytössä ei varakopterivaatimus ole niin iso. Mikäli hankinta kohdistuu erilaiseen helikopteriin niin niitä tarvitaan kolme", kertoo FinnHEMSin kehityspäällikkö Ari Pellinen Lentoposti.fi:lle.

Kalustohankintaa FinnHEMS ei ole kuitenkaan sitonut mihinkään tiettyyn konetyyppiin. Kilpailutuksen kohteena on kaksimoottorinen ja samaa kokoluokkaa oleva helikopteri kuin FinnHEMSin nykyinen kalusto. Helikopterin tulee olla hyväksytty yhden ohjaajan toimintaan, jolloin miehistö koostuu lentäjästä ja lentoavustajasta. Tarvittaessa hankittavaa helikopteria voitaisiin operoida myös usean ohjaajan miehistöllä.

Toimintamatkavaatimuksena helikopterille on 245 merimailia eli noin 450 kilometriä, jolla katetaan toiminta-alue uusista tukikohdista. Helikopterin tulee kyetä kuljettamaan maksimissaan neljän hengen miehistö ja yksi potilas, joista kaikkien laskennallinen paino on 104 kg sekä HEMS-varusteet (Helicopter Emergency Medical Service) joiden paino on 150 kg.

Finhemms_ohjaajaHankittavalla helikopterilla tulee voida operoida sekä näkö- että mittarilentosääntöjä vaativissa olosuhteissa mukaanlukien PRNAV-ympäristö. Vaatimuksena on myös toimintakyky PBN-operaatioihin kuten RNP AR -lähestymismenetelmissä ja RNP 0.3 tarkkuusvaatimuksissa. Lisäksi vaatimuksena on kyky toimia yölento-olosuhteista NVIS-varustettuna (Night Vision Imaging System).

Tavoitteena ei välttämättä ole uusien helikoptereiden vuokraus, sillä kilpailutuksessa huomioidaan myös käytetty kalusto, joka on enintään kuusi vuotta vanhaa eli valmistettu vuonna 2015 tai myöhemmin.

Hankinta koskee siis myös helikoptereiden huoltopalveluita, joiden tulee olla tarjolla 24/7 periaatteella ns. AOG-tapauksissa (Aircraft on Ground) kaikissa HEMS-tukikohdissa.

Finnhems_pilot_1Lentäjien osalta kilpailutus koskee vähintään 12 lentäjän tyyppikoulutusta.

Lentäjien aloitustaso koulutukseen on CPL(H) tai ATPL(H) -lupakirja sekä monimoottorimittarilentokelpuutus helikoptereille. Lisäksi hankitaan lentoavustajien koulutusta helikopterityyppiin.

"Yksi tukikohta tarvitsee laskennallisesti 5,5 lentäjää, jotta saadaan katettua päivystystarve vuoden jokaisena päivänä", avaa Pellinen lukua. Lentäjämäärään ei vaikuta se hankitaanko helikoptereita kaksi vai kolme kappaletta.

Käynnistynyt kilpailutus mahdollistaa myös ns. avaimet käteen -ratkaisun, jolloin helikopterit, huoltopalvelut ja lentäjien koulutus hankittaisiin yhdeltä palveluntarjoajalta.

Kilpailutukseen haluavien toimittajien odotetaan vastaavaan 14. toukokuuta mennessä, jonka jälkeen käynnistyvät neuvottelut. Lopullinen RFQ-tarjouspyyntö lähetetään kesäkuussa 2021 ja vastauksia odotetaan elokuuhun 2021 mennessä. Tarjousten evaluointi ja hankintapäätös tehdään syyskuussa 2021. Sopimus on määrä allekirjoittaa lokakuussa 2021.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hintakriteerin painoarvo on 60% ja laadun 40%.

Ensimmäisen kilpailutuksen kohteena olevan helikopterin arvioidaan saapuvan Suomeen huhtikuussa 2022. Seinäjoen uusi tukikohta on määrä avata loppuvuodesta 2022. Kaakkois-Suomen tukikohdan osalta aikataulu ei ole vielä varmistunut.

FinnHEMS hakee kilpailutuksella väliaikaisratkaisua 60 kuukauden eli viiden vuoden ajaksi. Yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmissa on hankkia oma kalusto kaikkiin kahdeksaan tukikohtaan. Nyt toteutettavalla vuokrakaluston kilpailutuksella pyritään saamaan seuraavassa vaiheessa eri tukikohtien kalustohankinnat mukaan samaan kokonaisuuteen.

OH-HMX_081015"Tavoitteena on voida toteuttaa kokonaislaivastokilpailutus ja ainakin mahdollistaa yhtenäisen helikopterilaivaston käyttö. Kilpailutuksen osalta olemme ajoissa liikkeellä ja selvitämme tarkasti helikopterivalmistajien tulevaisuudennäkymät miehittämättömät ratkaisut mukaanlukien. Halukkaita tarjoajia lähestyttäneen tuolloin RFI-tietopyynnöllä", kertoi Pellinen.

Omalla kalustolla FinnHEMS hakee kustannustehokkuutta ja samanlaista kokonaisuutta kaikkiin tukikohtiin. Kustannustehokkuutta toisi mm. lentäjien ja helikopterien helpompi kierrätettävyys eri tukikohdissa sekä samanlaiset huoltovaatimukset ja palvelut. Suunnitelmissa on operoida asteittain omalla kalustolla vuodesta 2027 lähtien.

Nykyisin FinnHEMSin lääkärihelikopteritoimintaa suoritetaan kuudessa tukikohdassa yhteensä kahdeksalla helikopterilla. Varakoptereita tarvitaan suunniteltujen huolto-ohjelmien toteuttamiseksi sekä mahdollisten vikatilanteiden paikkaamiseksi. MH

Lue myös: