FinnHEMS-lääkärihelikopteritoimintaan lähes 29 miljoonaa euroa avustusta vuodelle 2020

EC145_FH50_HEMS_1Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt FinnHEMS Oy:lle yhteensä 28 990 000 euron yleisavustuksen lääkärihelikopteritoimintaan vuodelle 2020. Avustuksella on tarkoitus tuottaa koko maan kattavaa ympärivuorokautista ja välittömässä lähtövalmiudessa olevaa laadukasta ja ilmailun turvallisuusnormiston täyttävää helikopterikuljetuspalvelua yliopistollisten sairaanhoitopiirien käyttöön.

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa määriteltyä ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu ensihoidosta, lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä.

Vuodesta 2011 alkaen lentotoiminta, tukikohdat ja maayksiköt ovat olleet yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaman FinnHEMS Oy:n vastuulla.

FinnHEMS Oy on Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien omistama ja perustama osakeyhtiö.

FinnHEMSin tehtävänä on vastata lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan hallinnoinnista ja tuottamisesta Suomessa. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat ensihoidon henkilöstöstä, välineistä ja lääkkeistä sekä niiden kustannuksista.

Suurimman menoerän lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa muodostaa varsinainen lentotoiminta, johon sisältyvät helikopterikaluston ja lentohenkilöstön kustannukset. Kustannukset ovat siltä osin reilut 24,5 miljoonaa euroa. FinnHEMSin toiminnan kuluiksi on talousarviossa arvioitu yhteensä 29 728 452 euroa ja lisäksi rahoituskuluiksi 29 305 euroa.

STM:n myöntämä yleisavustus on annettu käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kustannuksiin Suomessa.

FinnHEMSin nykyiset sopimukset lentotoiminnasta Skärgårdshavets Helikoptertjänstin (SHT) ja Babcock Scandinavian Air Ambulancen (BSAA) kanssa päättyvät 31.12.2021 ja 10.2.2022.

Raha-asiainvaliokunta puolsi avustuksen myöntämistä kokouksessaan 30.12.2019.

Lue myös: