Helsinki-Vantaan uusi koekäyttöpaikka valmistuu syksyllä 2016

Engine_rotatingHelsinki-Vantaan nykyinen lentokoneiden koekäyttöpaikka jäi Finnairin rahtiterminaalin eli Cool Nordic Cargo-hub (CNC) -työmaan ja sen eteen tulevan asematason alle. Uusi koekäyttöpaikka  rakentuu näillä näkymin noin 300-400 metrin päähän nykyisestä koekäyttöpaikasta. Sen odotetaan valmistuvan syksyksi 2016.

Helsinki-Vantaan lentokonemoottorien huoltokoekäyttöpaikkaa suunnitellaan siirrettäväksi nykyiseltä paikaltaan. Uusi lentokoneiden koekäyttöpaikka sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman teknisellä alueella lentoasema-alueen eteläosassa. Paikka on  Aviabulevardin luoteispuolella noin 300 - 400 metriä nykyisestä koekäyttöpaikasta itä-koilliseen.

Ennen uuden koekäyttöpaikan valmistumista koekäyttöjä tehdään tilanteen
mukaan tilapäisillä sijoituspaikoilla. Uuden koekäyttöpaikan arvioidaan olevan käytössä syksyllä 2016.

MSN19_Finnair_a350_1Uusi koekäyttöpaikka mitoitetaan Finnairin uusien Airbus A350-900 -matkustajakoneiden mukaan. Noin 14 metriä korkeiden seinämien rajaaman alueen koko on 100 x 85 metriä. Rakenteiden ääneneristyskyky on 35 dB. 

Vantaan kaupungin mukaan uusi koekäyttöpaikka varustetaan nykyaikaisilla melunhallintaratkaisuilla. Suunnitelmien mukaan koekäytöstä aiheutuva melu tulee vähenemään nykyisestä paremman meluvaimennuksen myötä.

Lisäksi uudet lentokonemoottorit ovat melutasoltaan huomattavasti hiljaisempia. Finavian mukaan koekäyttöä koskevat asukasyhteydenotot ovat lähes loppuneet.


Kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa

HEL_kunnossapidon_uusi_tukikohtaFinavia on esittänyt kaksi mahdollista sijoitusta koekäyttöpaikalle rakenteilla olevan rahtiterminaalin koillispuolelle, josta toinen on noin 130 metriä pohjoisempana. Tämän lisäksi on esitetty kaksi siirtymäkauden 2015 - 2016 sijoituspaikkaa.

Uudet vaihtoehdot koekäyttöpaikalle sijaitsevat Finnairin tulevan rahtiterminaalin ja Finavian uuden kunnossapidon tukikohdan välissä (paikat sijoittuvat oikealla olevan kuvan punaisen nuolen vasemmalle puolelle).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden ilma-alusten huoltokoekäyttöpaikan melunhallintajärjestelyistä. Lausunto on pyydetty antamaan 28. elokuuta 2015 mennessä.

Toimitetuista meluselvityksistä käy ilmi, että ainoastaan Finavian esittämällä pohjoisemmalla sijoitusvaihtoehdolla valtioneuvoston ohjearvo (LAeq 45 dB yöaikaiselle melulle, uusilla alueilla) voidaan varmuudella alittaa Aviapolis-alueen suunnassa. Ympäristölautakunta pitääkin tätä parhaana vaihtoehtona.

Ympäristölautakunta kannattaa myös hakemuksen täydennyksenä esitettyä koekäyttöpaikan kuuden asteen kääntämistä myötäpäivään, joka meluselvityksen mukaan vähentää koekäyttömelun leviämistä kaakkoon.

Vantaan ympäristölautakunta pitää Finavian hakemuksen puutteena sitä, että siirtymäkauden 2015 - 2016 koekäytön melun leviämistä ei ole laskennallisesti arvioitu.


Tuhat koekäyttöä vuodessa

A350_HEL_parking_1Vuonna 2014 toteutuneiden koekäyttöjen määrä oli kaikkiaan 1019, joista yöaikaisia koekäyttöjä oli 318. Yöaikaisten koekäyttöjen määrä vastaa 31 % osuutta kaikista koekäytöistä.

Laajarunkokoneiden huollot tehdään lähes aina päiväaikaan kello 7.00-22.00 (93%). Kapearunkoisten koneiden koekäytöt ajoittuvat usein yöaikaan (50%) ja potkuriturbiinikoneiden koekäytöt pääsääntöisesti päiväaikaan (73%).

Koekäyttöjä tehdään kolmella eri tehoalueella: täysteho, osateho ja tyhjäkäyntiteho.

A350_HEL_RR_1Täystehokäyttöä suihkuturbiinikoneilla on noin 7 % kaikista koekäytöistä ja potkuriturbiinikoneilla 15 %. Osateholla tehtävässä koekäytössä moottoria käytetään tyhjäkäyntitehoa suuremmalla teholla aina 90% tehoon saakka.

Näitä koekäyttöjä on noin 21% kaikista suihkuturbiini koekäytöistä ja noin 85 % potkuriturbiinikoneiden huolloista. Tyhjäkäyntiteholla tehtävä koekäyttö on yleisin koekäytössä käytettävä teho ja niitä oli suihkuturbiinikoneilla 71 % vuonna 2014.

Lue myös: