HX-hanke: tietopyynnöt Hornetin seuraajasta lähtivät neljään maahan

HN_pari_frisianflag_IlmavoimatPuolustusvoimien logistiikkalaitos on lähettänyt Hornetin korvaajahankintaa koskevan tietopyynnön Iso-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltain puolustushallinnoille. Niitä pyydetään ohjaamaan Suomen esittämä tietopyyntö edelleen oman maansa monitoimihävittäjiä valmistavalle teollisuudelle.

Tietopyyntö (RFI, Request for Information) edeltää varsinaista hankintaa. Tietopyynnön analysoinnin jälkeen lähetetään tarjouspyyntö ja varsinainen koneen hankinta tehdään vasta sen jälkeen.

Tarkoituksena on kerätä näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja vastaanottajilla on Hornetin suorituskykyjen korvaamiseksi vuoden 2030 jälkeisessä turvallisuusympäristössä. Tietopyynnöllä hankitaan monitoimihävittäjistä tietoja, joita käytetään hankinnan yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja budjetointiin sekä hankittavalle monitoimihävittäjälle asetettavien vaatimusten tarkentamiseen.

Raportti_1Tietopyynnössä kysytään budjetäärisiä arvioita järjestelmien hankinnan, käytön ja ylläpidon kustannuksista sekä niiden laskentamenetelmistä. Tarkasteltavat järjestelmät kattavat itse lentokoneiden lisäksi muun muassa aseet, koulutusvälineet, johtamisjärjestelmät ja ylläpidon edellyttämät järjestelyt.

Vastaajat voivat esittää myös ratkaisuja, joissa voi olla esimerkiksi useampia lentokonetyyppejä tai miehittämättömiä ilma-aluksia täydentämässä monitoimihävittäjien suorituskykyä.

Tietopyyntö lähetettiin puolustushallinnoille maihin, joissa valmistetaan sellaisia monitoimihävittäjiä ja niihin liittyviä järjestelmiä, jotka voisivat täyttää Suomen vaatimukset Hornetin suorituskyvyn korvaajalle.

Dokumentit sisältävät yksityiskohtaista tietoa ilmapuolustuksen toimintaperiaatteista ja tulevaisuudessa tavoiteltavasta suorituskyvystä. Suuri osa esitetyistä tiedoista ja tietopyyntöön saatavista vastauksista on salassa pidettäviä.

Hornetin korvaushankinnalle on laadittu kokonaisaikataulu. Lähtökohta on, että uudet korvaavat monitoimihävittäjät ovat käytössä silloin, kun Hornet-kalusto on poistettava käytöstä. Hankinta on erittäin suuri ja monimutkainen.

HornetVastaukset on pyydetty toimittamaan vuoden 2016 lopussa. Varsinainen tarjouspyyntö Hornetin suorituskykyä korvaavasta ratkaisusta lähetetään vuonna 2018 ja hankintapäätös suunnitellaan tehtäväksi vuonna 2021.

Ilmavoimat ei tässä vaiheessa halua rajoittaa tarkasteltavia konetyyppejä. Hankinnan valmistelun ja kilpailutilanteen kannalta on hyvä saada tietoja mahdollisimman monista konetyypeistä.

Tietopyynnön vastauksia odotetaan seuraavista konetyypeistä: Boeing F-15 ja F/A-18, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-16 ja F-35 sekä Saab Gripen.

Tietoja tarvitaan myös uusiin järjestelmiin liittyvästä koulutuksesta. Esimerkiksi uusien koneiden käytön aloittamiseen tarvittava ohjaajien ja teknisen henkilökunnan koulutus on yleensä myyjämaan puolustusvoimien tuottamaa.

Ilmavoimat on myös kiinnostunut järjestelmien käytön aikaisesta kehittämisestä, mikä on yleensä valmistajamaiden puolustushallintojen johtamaa. Osa tietopyyntöjen vastauksista tulee todennäköisesti puolustushallinnoilta.

Hornetin korvaajahankkeen (HX-hävittäjähanke) tavoitteena on korvata 2025 alkaen poistuvan McDonnell Douglas (Boeing)  F/A-18 Hornet -kaluston suorituskyky monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla. Hornet-kaluston suunniteltu elinkaari päättyy ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

PuranenHankkeen omistaja on Ilmavoimien komentaja, hankkeen teknisestä ja kaupallisesta valmistelusta vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja materiaalipoliittisesta ohjauksesta Puolustusministeriö.

Tietopyyntöön liittyen Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri, Puolustusministeriön hankekoordinaattori Lauri Puranen (kuvassa) ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja insinööriprikaatikenraali Kari Renko käyvät perehdyttämässä eri maiden hallintojen ja yritysten edustajat tietopyynnön tavoitteeseen ja hankkeen kokonaisuuteen.

Lue myös aiempia Lentoposti.fi -juttuja HX-hankkeesta: