Ilmavoimat palkitsi ansioituneita 94. vuosipäivänään

Ilmavoimat palkitsi 6.3 vuosipäivänsä yhteydessä ansioituneita henkilöitä ja organisaatioita perinteisillä kiertävillä muistopalkinnoilla sekä Ilmavoimien Kotka-levykkeillä.

Ilmavoimien toiminnan katsotaan alkaneen kevättalvella 1918, jolloin kenraali C.G.E. Mannerheimin johtamat valkoiset joukot saivat ensimmäiset Ruotsista lahjoituksina luovutetut lentokoneensa. Ensimmäisenä lentojoukoille saapui Vaasaan Ruotsin Uumajasta lennetty Thulin typ D -tiedustelukone. Koneen lahjoitti kreivi Eric von Rosen.

Lentäjäritarinmaljan saa Lapin Lennosto. Mannerheim-ristin ritarien Ilmavoimille luovuttama kiertopalkinto annetaan vuosittain Ilmavoimien joukko-osastolle, jonka lentävä henkilöstö kerää eniten pisteitä eri lajeissa järjestettävissä kilpailuissa. Vuonna 2011 maljasta kilpailtiin ampumahiihdossa, lentokilpailussa, uinnissa, ammunnassa ja suunnistuksessa.

Ansioituneelle sotilaslentäjälle myönnettävän Maaherran maljan saa kapteeni Rami Lindström Karjalan Lennostosta. Hävittäjälentolaivue 31:ssä työskentelevä Lindström tunnetaan osaavana ja erityisen innokkaana lentoupseerina, joka lentopalvelusta johtaessaan kykenee poikkeuksellisen tehokkaaseen lentokoulutuksen suunnitteluun ja läpivientiin.

Lentoteknillisen alan henkilöstölle myönnettävän Sud Aviation -maljan saa kapteeni Jaakko Hakola Lentosotakoulusta. Hävittäjälentolaivue 41:ssä konetarkastajana työskentelevällä Hakolalla on ollut huomattava rooli Sveitsistä hankittujen Hawk Mk 66 -suihkuharjoituskoneiden käyttöönotossa sekä Hawk-kaluston huoltotoiminnan kehittämisessä. Kapteeni Hakolalla on erittäin laaja-alainen asiantuntemus, kokemus ja tietämys Ilmavoimien lentoteknilliselle erikoishuollolle asetetuista vaatimuksista.

Viesti- ja tutka-alan henkilöstölle myönnettävän O.F.E.M.A -maljan saa insinöörimajuri Kari Hiljanen Ilmavoimien Materiaalilaitoksesta. Sektorijohtajana työskentelevä insinöörimajuri Hiljanen on työskennellyt Ilmavoimien tutka-, johtamis- ja viestijärjestelmäalan tehtävissä vuodesta 1989. Hänellä on ollut erittäin keskeinen rooli ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmien käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvien resurssien, työkalujen ja menetelmien suunnittelussa, kunnossapitoon liittyvien ongelmien ratkaisussa sekä kunnossapitoverkoston kehittämisessä.

Ilmavoimien toimintaa tukevissa tehtävissä palvelevalle henkilöstölle myönnettävällä ITT-maljalla palkitaan talouspäällikkö Mirkku Auranen Ilmavoimien Teknillisestä Koulusta. Koulun talous- ja hankintasektoria johtava Auranen on ollut keskeisessä roolissa koulun esikunnan organisaatiota kehitettäessä. Hän on ollut myös keskeisessä roolissa SAP-toiminnanohjausjärjestelmän sekä TRSS-suunnitteluprosessin jalkauttamisessa joukko-osastossaan.

Liikunta-alan tunnustuspalkintona jaettavalla Finnairin maljalla palkitaan kapteeni Liina Vartia Ilmasotakoulusta. Ilmasotakoulun Tukilentolaivueessa lentoupseerina työskentelevä kapteeni Vartia on menestynyt erinomaisesti sotilasviisiottelussa. Hän on saavuttanut menestystä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälisissä kilpailuissa kapteeni Vartia saavutti vuoden 2011 aikana Pohjoismaiden mestaruuden sekä omalla ennätyksellään viidennen sijan lajinsa maailmanmestaruuskilpailuissa.

Lentoturvallisuutta edistävän teon johdosta myönnettävällä Paavo Janhusen muistomaljalla palkitaan ylikersantti Veli-Mikko Purmonen Karjalan Lennostosta. Lentokonehuoltomiehenä työskentelevä Purmonen esti nopealla toiminnallaan Hornet-koneen vaurioitumisen maakäsittelyn yhteydessä.

Ilmavoimien kannalta merkittävää tutkimustyötä tekeville myönnettävällä Karhumäki-kiertopalkinnolla palkitaan Hornet-kaluston järjestelmäkehitystyöhön osallistunut työryhmä, jota edustavat insinöörikapteeni Kari Rontti ja insinöörimajuri Matti Miettinen Ilmavoimien materiaalilaitokselta.

Ilmavoimien Kotka-levykkeellä palkitaan komentajakapteeni Jari Räsänen, kapteeni Pasi Puupponen ja varastomestari Markku Kaikkonen.

Merivoimien Esikunnassa työskentelevä komentajakapteeni Räsänen on vuosien ajan osallistunut ansiokkaasti meripuolustuksen asiantuntijana ilmapuolustuksen kehittämiseen ja suunnitteluun.

Ilmavoimien Esikunnassa työskentelevä kapteeni Puupponen on osallistunut aktiivisesti ja asiantuntevasti Ilmavoimien kansainvälistä yhteistyötä koskevien sopimusten valmisteluun.

Lapin Lennostossa materiaaliosaston jaosjohtajana työskentelevä varastomestari Kaikkonen on kehittänyt työssään materiaalilogistisia menettelytapoja, jotka on otettu myös ilmavoimallisesti käyttöön.