Ilmavoimat: siviilien yhteyskonelennot liittyvät koti- ja virkapaikkakunnan välisiin matkoihin

Pilatus_2_ilmavoimat_netAamulehti uutisoi torstaina Ilmavoimien kuljettaneen yhteyskoneillaan kenraalien perheenjäseniä. Ilmavoimien mukaan kuljetuslennot suunnitellaan ja toteutetaan Puolustusvoimien tai valtionjohdon tarpeiden mukaan. Lennoilla kuljetetaan rahtia tai virkatehtävissä olevaa henkilöstöä.

Kuljetuslennoille voidaan kuitenkin ottaa mukaan myös Puolustusvoimien henkilökuntaa ja heidän perheenjäseniään, mikäli koneessa on tilaa. Lentoja ei toteuteta näiden tarpeiden mukaisesti eikä matkustajista aiheudu lisäkustannuksia Puolustusvoimille.

Pääosa virka-matkojen ulkopuolisista matkoista on perheestään erillään asuvien Puolustusvoimien työntekijöiden matkoja kotipaikkakunnan ja virkapaikkakunnan välillä.

Virkaehtosopimuksen mukaisesti virkamiehille maksetaan korvausta kotipaikkakunnan ja virkapaikkakunnan välisistä matkoista. Korvaus tulisi työnantajalle kalliimmaksi kuin matkan järjestäminen kuljetuslentojen yhteydessä.

Puolustusvoimien kaikilla työntekijöillä on samanlainen mahdollisuus käyttää vapaita matkustuspaikkoja.

IMG_8552Ilmavoimilla on yhteyslentoihin Casa C295M -kuljetuskoneita (vasemmalla) sekä pienempiä Pilatus PC-12NG -yhteyskoneita (otsikkokuvassa). Aiemmin näissä tehtävissä on käytetty Fokker F.27 -koneita. Kaikkien voimanlähteenä on potkuriturbiinimoottorit.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen yhteydessä on todettu tarpeelliseksi selvittää muodostuuko virkamatkojen ulkopuolisista matkoista mahdollisesti verotettavaa etua. Ilmavoimat selvittää asiaa verottajan kanssa.