Jouko Karvinen jättää Finnairin hallituksen - puheenjohtajaksi ehdolla Kari Stadigh

KariStadigh_NokiaFinnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 24. maaliskuuta 2022 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan. Nykyisistä hallituksen jäsenistä paikkansa jättävät hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen sekä Colm Barrington. Heidän tilalleen on nousemassa Cathay Pacificin johtotehtävissä toiminut Simon Large sekä Nokian hallituksen varapuheenjohtaja Kari Stadigh, joka on ehdolla myös hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

F_Karvinen_parvekkeellaNimitystoimikunta ehdotti 31. tammikuuta 2022 yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet valittaisiin uudelleen lukuun ottamatta Colm Barringtonia ja Jouko Karvista, jotka ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa.

Jouko Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Vuodesta 2017 lähtien Karvinen on toiminut Finnairin hallituksen puheenjohtajana.

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Maija Strandberg. 

SimonLarge_CathayNimitystoimikunta ehdottaa, että Karvisen ja Barringtonin tilalle hallitukseen valittaisiin hallitusammattilainen Simon Large sekä useissa luottamustehtävissä toimiva Kari Stadigh.

Simon Large on toiminut muun muassa Cathay Pacificin johtotehtävissä 12 vuotta. Hän jätti tehtävänsä asiakaspalvelusta vastaavana johtajana heinäkuussa 2021. Large toimi Cathay Pacificillä aiemmin myös rahtiliiketoiminnan, markkinoinnin sekä kanta-asiakkuusohjelmien johtajana.

Kari Stadigh (otsikkokuvassa) on mm. Nokian hallituksen varapuheenjohtaja sekä Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen. Stadigh on toiminut myös Sampo Oyj:n konsernijohtajana vuosina 2009–2019. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Kari Stadigh valittaisiin Finnairin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Maija Strandberg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Maija Strandberg on Suomen valtion virkamies, joten hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.


Hallituksen palkkiot pysyisivät korotetulla vuoden 2021 tasolla

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi samansuuruisista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista kuin vuoden 2021 yhtiökokous. Kyseinen yhtiökokous korotti palkkiot nykyiselle tasolle, kun vuotta aiemmin ne olivat vielä 15 prosentilla leikattuja.

AWF_Finnair_pallo_1Hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi 63 000 euroa, varapuheenjohtajan 32 700 euroa, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajien 32 700 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ja jäsenen palkkio on 30 300 euroa.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

A321ER_10Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; allokaatiojohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. 

Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.9.2021 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.  

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.