Kasvava sotilaslentotoiminta sai ympäristöluvan Jyväskylän lentoasemalle

HW377_ilmavoimatLänsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Jyväskylän lentoaseman toiminnan muuttamiseksi haetun ympäristöluvan. Finavia ja Ilmavoimat hakivat ympäristölupaa voidakseen muuttaa Jyväskylässä, Tikkakoskella, sijaitsevan lentoaseman toimintaa ja saada aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Jyväskylän lentoaseman aikataulun mukaisen reittiliikenteen ja Charter-lentojen määrän oletetaan kasvavan pitkällä aikavälillä. Lähitulevaisuudessa 1-3 vuoden ajanjaksolla kotimaan kaupallisten lentojen ja matkustajamäärän arvioidaan pysyvän nykytasolla.

Ulkomailta saapuvien tilauslentojen määrän arvioidaan kasvavan siten, että vuonna 2015 lentoja olisi vuositasolla noin 180–230 ja matkustajamäärä 40 000-50 000. Sen jälkeen vuosittainen lisäys olisi noin 5 prosenttia.

Vuonna 2011 liikenneilmailun lentoja Jyväskylässä oli vuodessa 1460. Vuonna 2008 laaditun ennusteen mukaan lentojen määrä kasvaisi 3000 vuoteen 2025 mennessä. Tuoreemman vuonna 2012 laaditun ennusteen mukaan lentoja olisi vuonna 2030 jo 3800.

Yleisilmailun operaatiomäärien oletetaan tulevaisuudessa kasvavan noin 1,5-kertaiseksi. Nykyisin iltoihin ja viikonloppuihin keskittyvän yleisilmailun lentoja on ollut vuosittain noin 6700.

Kokonaisuudessaan Jyväskylän lentoaseman operaatiot kasvaisivat liikenne-, sotilas- ja yleisilmailu huomioiden vuoden 2011 toteutuneista 14094 operaatiosta 27400 operaatioon vuoteen 2030 mennessä.

Siviililentotoiminnan muutoksilla ei ole vaikutusta kenttäalueen liukkaudentorjuntaan ja muuhun lentoaseman talvikunnossapitoon, maahuolintayhtiön suorittamaan siviililentokoneiden jäänesto ja – poistotoimintoihin, polttoaineiden ja kemikaalien käyttömääriin, jätehuoltoon, energian käyttöön, vedenhankintaan ja viemäröintiin.

Sotilaslentojen osalta Tikkakosken tukikohdan asematasoilla tehtävien ilma-alusten tankkauksien lukumäärä ja jaettavan polttoaineen määrä tulee lisääntymään nykytilanteeseen verrattuna.


Lisääntyvää sotilasilmailua

Vuoden 2015 alusta Suomessa annettava sotilasilmailun alkeis- ja jatkolentokoulutus keskitetään Jyväskylän lentoasemalla sijaitsevaan tukikohtaan ja vuonna 2016 Hawk-suihkuharjoituskoneiden lentotoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Tikkakoskelle.

Muutoksen taustalla on Puolustusvoimauudistus, jonka myötä Ilmavoimat sijoittaa kalustoaan uudelleen olemassaoleviin tukikohtiin. Hawk-koulutustoiminta päättyy Kauhavalla ja toiminnot yhdistetään Tikkakosken Ilmasotakouluun.

Hawk-suihkuharjoituskoneilla annettavan lentokoulutuksen siirtyminen Ilmasotakoulun ylläpitämään Tikkakosken tukikohtaan vaikuttaa merkittävästi lentokoneiden aiheuttamaan meluun. Sotilaslentotoiminnan arvioidaan ympäristölupahakemuksessa kasvavan pidemmällä aikavälillä siten, että koulutuslentojen määrä on kasvanut noin 20–25 % vuoteen 2030 mennessä.

Ilmavoimien toiminta muuttuu oleellisesti vuoden 2015 alusta, kun Hawk-operointi pääsee vauhtiin. Hawk-suihkuharjoituskoneilla tullaan lentämään noin 12 000 operaatiota vuonna 2016.

Aluehallintaviraston mukaan lento-operaatioiden määräksi vuonna 2030 oletetaan Hawk-koneilla 15 000 operaatiota, Vinka-koneilla 18 000 operaatiota ja Hornet-torjuntahävittäjillä 600 operaatiota. Kuljetus- ja yhteyskonekaluston operaatiomäärä pysynee ennallaan noin 4 700 operaatiossa.

EFJY_VAC_karttaPäivittäisten sotilaslentojen määrät vaihtelevat useista kymmenistä muutamiin lentoihin päivässä. Vinka- ja Hawk-kaluston lennot tehdään pääosin arkipäivisin klo 8-16 ja arkisin on noin 100 lento-operaatiota vuorokaudessa.

Harjoituksia järjestetään harvemmin viikonlopuisin mutta syys- ja talvikaudelle painottuvat pimeäharjoittelut jatkavat Hawk- ja Vinka-koneiden toimintaa ajoittain puolille öin saakka. Lentotoiminta on kuitenkin pääsääntöisesti lopetettava kello 22 ja yöaikaisesta toiminnasta on pidettävä kirjaa.

Hornet-torjuntahävittäjillä on lennetty vuositasolla noin 100-300 laskeutumis-ta/lähestymistä. Lisäksi Ilmavoimat operoi yhteys- ja kuljetuslentoja. Lisäksi sotaharjoitusten ja lentotoimintaharjoitusten aikana Tikkakosken tukikohta toimii Hornet-torjuntahävittäjien tukeutumispaikkana.


Melualueet muuttuvat

EFJY_melukartta_AVIAluehallintaviraston mukaan vuoden 2016 tilanteessa siviili- ja sotilaslentotoiminnan eli kokonaisliikenteen aiheuttama Lden yli 55 dB melualue ulottuu kaakossa noin 7 km:n päähän kiitotieltä kaakkoon ja noin 6 km:n päähän kiitotieltä luoteeseen ja noin 1 km kiitotieltä sivusuuntiin koilliseen ja lounaaseen. Alueella asuu noin 110 asukasta.

Melualueen ennustetaan kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä. Lden 55 dB ylittävä melualue ei kuitenkaan ulottuisi Jyväskylän seudun suuriin taajamiin. Tikkakosken ja Liinalammin asuinaluiden pieni osa jäisi yli 55 dB melualueelle.

Lue myös: