Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuusmittari Suomessa vihreällä - yleisilmailu keltaisella

Kiitotie_odotuspaikkaVuoden 2018 ensimmäinen puolisko on onnettomuuksien määrällä mitattuna sujunut suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa perinteisen hyvin. Ainoa onnettomuus sattui ulkomaaiselle lentokoneelle. Vakavien vaaratilanteiden määrä sen sijaan on noussut huomattavasti vuosien 2012-2017 keskiarvon yläpuolella.

Kaupallisen ilmakuljetuksen alkuvuotta Suomessa leimaavat kiitotiepoikkeamat Helsinki-Vantaalla ja toukokuun useat dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet. Ajanjaksolle osuu myös yksi onnettomuus, joka kohdistui ulkomaiseen kaupalliseen ilmakuljetukseen. Kyse on Kittilän lentokentällä tapahtuneesta turmasta, jossa liikesuihkukoneen lentäjä menehtyi vammoihinsa koneen oven avautuessa voimakkaasti häntä päin.

Alkuvuonna Suomessa tai suomalaisille kaupallisen ilmakuljetuksen ilma-aluksille tapahtui yhteensä 9 vakavaa vaaratilannetta. Niistä seitsemän sattui suomalaisille ilma-aluksille. Määrä on huomattavasti vuosien 2012-2017 keskiarvon yläpuolella.

Kaikkiaan alkuvuoden aikana sattui seitsemän kiitotiepoikkeamaa, joista kaksi luokiteltu vakavaksi vaaratilanteeksi. Kiitotiepoikkeamien määrä on pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Maalis-kesäkuussa on tapahtunut yksi kaupallisen ilmakuljetuksen aiheuttama kiitotiepoikkeama, joten tilanne on parantunut alkuvuoteen verrattuna. Trafin mukaan tilannearvio pidetään keltaisena.

ATC_towerMaa-ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä laski selkeästi edellisvuosiin verrattuna. Tilannearvio niiden osalta pidetään kuitenkin punaisena mutta kehityssuunta on positiivinen.

Lennonjohdon aiheuttamien porrastusten alitusten määrä oli myös edellisvuosia pienempi. Vertailukauden aikana tapahtui kahdeksan lennonjohdon aiheuttamaa ilma-alusten välistä porrastuksen alitusta.

Kansainvälisessä mittakaavassa kulunut vuosi en sujunut edellistä heikommin, joka tosin olikin kaikkien aikojen turvallisin vuosi kaupallisessa lentoliikenteessä. Tänä vuonna maailmanlaajuisesti on toistaiseksi tapahtunut 9 onnettomuutta yli 14 paikkaisille siviili-ilma-aluksille. Turmissa on menehtynyt jo 320 ihmistä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kevään aikana valmiiksi vuoden 2017  lentotuntitiedot ja niiden perusteella todettiin ettei vuonna 2017 saavutettu kaupalliselle ilmakuljetukselle asetettua tavoitetta ”vähenevä vakavien vaaratilanteiden määrä suhteessa liikenteen määrään viiden vuoden keskiarvona”. Määrä jäi kuitenkin samalle tasolle kuin edellisvuonna.

Trafin mittaireissa tilannearvio pidetään kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuuden osalta edelleen vihreänä. Kehityssuuntaa pidetään kuitenkin negatiivisena johtuen mm. dronetoiminnan aiheuttamista riskeistä.


Miehittämättömän ilmailun vaaratilanteet kasvussa

RPAS_ilmassaMiehittämättömien ilma-alusten osalta rauhallisen alkuvuoden jälkeen keväällä on tapahtunut huolestuttavan paljon niiden aiheuttamia ilmatilaloukkauksia, joista on seurannut läheltä piti-tilanteita miehitettyjen ilma-alusten kanssa ja näistä neljä on luokiteltu vakavaksi vaaratilanteeksi.

Tilastojen valossa positiinen havainto sen sijaan on, että useat dronetoimijat raportoivat aktiivisesti Trafiin toimintansa poikkeamista, kuten hallinnan menetys-tapauksista. Raportointikulttuuri on siis kehittymässä oikeaan suuntaan.


Kevään lentokauden aloitus näkyi yleisilmailun turvallisuudessa

Yleisilmailun osalta alkuvuosi toi vain yhden onnettomuudeksi luokitellun tapahtuman, kun vuonna 2017 samaan aikaan onnettomuuksia oli tapahtunut jo kolme. Alkuvuoden ainoassa onnettomuudessa kukaan ei kuollut.

Diamond_lennolla_1Kevään lentokauden aloitus sen sijaan näkyi läheltä piti-tilanteiden lisääntymisenä ilma-alusten välillä huhti-toukokuussa. Tilanne on kuitenkin tasoittunut jo kesäkuun aikana.

Vakavia vaaratilanteita  tapahtui yleisilmailun osalta 13, eli selkeästi aiempia vuosia enemmän. Vakavien vaaratilanteiden osalta vuosien 2012-2017 keskiarvo samalle ajalle on seitsemän.

Yleis- ja harrasteilmailussa sattui alkuvuoden aikana seitsemän kiitotieltä suistumista

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustason tilannearvio pidetään keltaisena. Huolestuttavana piirteenä kehityssuunta muutetaan negatiiviseksi vakavien vaaratilanteiden määrän kasvun johdosta


Ilmailun Just Culture -periaate

Avoin havaituista poikkeamista raportointi ja raporttien oikeudenmukainen käsittely on ilmailussa aina nähty yhtenä tärkeimmistä turvallisuuden peruspilareista. Suomessa noudatetaan raporttien käsittelyssä oikeudenmukaisen turvallisuuskulttuurin Just Culture -periaatteita.

Mitä herkemmin raportteja tehdään, sitä parempi kuva toiminnan kehittämiskohteista muodostuu, ja sitä tehokkaammin pystytään turvallisuutta kehittämään.

Just Culture tarkoittaa toimintakulttuuria, jossa virheistä oppimista pidetään tärkeämpänä kuin virheistä rankaisemista. Toimijoita rohkaistaan raportoimaan omista virheistä ja läheltä piti-tapauksista koska poikkeamia pidetään arvokkaina tilaisuuksina parantaa toimintaa. Kuitenkaan tahallisia rikkomuksia ja törkeää huolimattomuutta ei hyväksytä.