Kolmen tunnin joukkoliikenneyhteys lentoasemaverkoston arvioinnin perustaksi

Helsinki_Airport_terminalLentoliikennestrategian valmistelu etenee ja kriteerit tarkentuvat. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama lentoliikenteen strategiatyöryhmän mukaanarvioinnin perustaksi otetaan kolmen tunnin joukkoliikenneyhteys lentoasemaverkoston saavuttamiseksi.

Liikenneministeri Merja Kyllönen painottaa, että strategiahankkeen tavoitteena on turvata Suomen kilpailukyky ja säilyttää kattavat lentoliikenneyhteydet. Lentoasemaverkostoa on tarkoitus arvioida laaja-alaisesti erilaisten kriteerien avulla.

Työryhmän mukaan palvelutason näkökulmasta olisi tärkeää, että matka lentoasemalle ei nouse yli kolmen tunnin ja matkaketjun kokonaismatka-aika maakunnista Helsinki-Vantaan lentoasemalle ei nousisi yli kuuden tunnin.

"Lentoliikennestrategia on laaja ja mutkikas kokonaisuus, jossa on otettava huomioon eri toimijoiden tavoitteet ja tarpeet. Näistä aikanaan pyritään muokkaamaan kokonaisuus, jonka linjausten mukaan voidaan jatkossa harjoittaa sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävää liikennepolitiikkaa," sanoo ministeri Kyllönen.

Lentoliikennestrategiahanke on osa eduskunnan keväällä 2012 hyväksymää liikennepoliittista selontekoa. Strategian on määrä olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä.

Finavian lentoasemaverkosto yhden kentän varassa

Suomessa lentokenttäverkostoa ylläpidetään nk. verkostoperiaatteen mukaisesti. Tässä mallissa eri lentokenttien voittoja ja tappioita subventoidaan ristiin. Suomen lisäksi EU:ssa tällä tavoin lentoasemaverkostoa pidetään yllä Espanjassa ja Portugalissa.

Valtion omistama Finavia Oyj pitää yllä Suomessa 25 lentoasemaa. Konsulttiyhtiö Inspira selvitti LVM:n lentoliikennestrategian toimeksiannosta Finavia Oyj:n lentoasema- ja lennonvarmistusliiketoimintojen kannattavuutta 25 lentoasemalla. Selvityksessä ei arvioitu yksittäisen lentoaseman vaikutuksia lentoasemaverkon kustannuksiin eikä sitä, miten verkostoalijäämä kohdentuu eri asiakasryhmien välillä.

Maakuntalentokenttien muodostama ns. verkostoalijäämä oli vuonna 2011 noin 22 miljoonaa euroa. Lentoasematoiminta on kannattavaa vain Helsinki-Vantaan lentokentällä sekä kolmella sotilasilmailun kentällä Utissa, Hallissa ja Kauhavalla. Ilmavoimien toiminta Hallissa ja Kauhavalla päättyy puolustusvoimauudistuksen myötä.

Maakunta-asemien ylläpito ja lennonvarmistuspalvelut rahoitetaan kaupallisten palveluiden tuotoilla eli Helsinki-Vantaan ja muiden kenttien välillä vallitsee ristisubventio. Tästä huolimatta Helsinki-Vantaa sijoittuu eurooppalaisten päälentoasemien lentoliikennemaksujen hintavertailussa halvimpien joukkoon.

Inspiran selvitys kulurakenteesta ja hinnoittelusta.