Kuljetusliitot mahdollisesti mukaan postilakon tukitoimiin - lentoliikenteen sujuvuus voi vaarantua

RPAS_paketti_kantoonKuljetusliitot ovat saaneet Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUlta tukipyynnön ja ovat valmiita tukitoimiin. Harkittavien tukitoimien laajuudesta riippun myös lentoliikenteen sujuvuus voi olla vaarassa. PAUn omat lakot alkoivat 19. marraskuuta kello 16.

Kuljetusliitoilla on jo pitkään ollut voimassa keskinäinen yhteistyösopimus. Kaveria ei jätetä – sopimus uudistettiin viimeksi syksyllä 2013, jolloin liitot ilmoittivat toimivansa siten, että ne takaavat toisilleen aidon mahdollisuuden työehtosopimusten solmimiseen työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta.

Yhteistyösopimuksen mukaan liitot tukevat toisiaan tilanteissa, joissa nykyisiä työehtoja pyritään työantajan toimesta heikentämään.

Ilmailualan liittojen tukitoimista riippuen vaikutukset lentoliikenteelle voivat olla merkittäviä. Viiveitä voisi tulla koneiden kuormaukseen, tankkaukseen, miehittämiseen sekä lennonjohtopalveluun.

Kuljetusliitot tekevät yksityiskohtaiset päätökset tukitoimistaan ja niistä ilmoitetaan alkuviikon aikana neljän päivän ilmoitusaikaa noudattaen.

Kuljetusliittoihin kuuluu Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Ilmailualan Unioni IAU ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry,  Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry, Rautatievirkamiesliitto RVL ry, Suomen Lennonjohtajien yhdistys SLJY ry, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry ja Veturimiesten liitto ry.

Lue myös: